Thirrje per Aplikime

ICK pranon ekipe të reja në inkubatorin e biznesit

Trajnime

Trajnime ekzekutive në burime njerëzore

Thirrje per Aplikime

Bëhu një menaxher i shkathët dhe efektiv përmes trajnimeve online të ofruara FALAS nga KosLift!

Trajnime

Starton në Tetor projekti: “Biznese të udhëhequra nga vlerat”

Thirrje per Aplikime

Programi UK – Albania Tech Hub hap thirrjen për aplikime për 2019-2020

Thirrje per Aplikime

Thirrje për aplikim në Shkëmbimin Rinor për Sipërmarrësit e Rinj

Trajnime

Trajnim: “Zhvillimi i një strategjie të marketingut dhe marketingu dixhital”

Trajnime

Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë, një trajnim për Vlerësimin e Performancës

Thirrje per Aplikime

Kosovo Women 4 Women hap thirrjen për grante