Thirrje per Aplikime

Hapen aplikimet për bursa në Universitetin Amerikan të Bullgarisë AUBG 2016

Thirrje per Aplikime

Portali qeveritar e-Albania organizon konkursin “1 miliard turistë, 1 miliard mundësi”

Thirrje per Aplikime

Young Entrepreneurs ON! Panairi WORK and STUDY 2015

Thirrje per Aplikime

“Akademia e Inovacionit” – Shkolla Verore 4 mirëpret studentët e Universitetit të Tiranës në edicionin e 4-t të tij.

Thirrje per Aplikime

Mbështetni idenë tuaj për biznes përmes Innovation Centre Kosovo

Thirrje per Aplikime

Startup Sauna in Tirana – Sep 17

Thirrje per Aplikime

Startups & Entrepreneurs! Keep the date!

Thirrje per Aplikime

Call for Breakout Sessions and Event Proposals

Thirrje per Aplikime

YSB Balkans 2015-2016 Accelerator