Thirrje per Aplikime

PARTNERËT SHQIPËRI SHPALL KONKURSIN “ÇMIMI I FILANTROPISË 2016”

Thirrje per Aplikime

SHKOLLA VERORE EUROPIANE

Thirrje per Aplikime

Ambasada e SHBA – Mundësi financimi për një program të posaçëm grantesh të vogla

Thirrje per Aplikime

Sipërmarrësit e rinj shqiptarë (Albanian Young Entrepreneurs)

Thirrje per Aplikime

PROJEKTI I BASHKISË SË TIRANËS PËR FONDIN E GRAVE SIPËRMARRËSE

Thirrje per Aplikime

Youth Citizen Entrepreneurship Competition

Thirrje per Aplikime

STARTON AKSELERATORI I BIZNESIT

Thirrje per Aplikime

European Summer Academies on Technology & Entrepreneurship

Thirrje per Aplikime

THIRRJE PËR IDE TË GJELBËRTA. AFATI I FUNDIT PËR DORËZIMIN E APLIKIMEVE ËSHTË 3 MAJ 2016!