Publikime Biznesi

Po shfaqen krejt 13 përfundimet

 • Ndryshimet Fiskale të cilat hyn në fuqi nga 1 Janar 2021
  Vlerësuar me 0 nga 5
 • Annual report of activities 2019. Albanian Microfinance Association
  Vlerësuar me 0 nga 5
 • Raporti vjetor i aktiviteteve 2019. Shoqata Mikrofinanca Shqiptare
  Vlerësuar me 0 nga 5
 • Vëzhgimi mbi ndikimin e COVID-19 në institucionet shqiptare të mikrofinancave
  Vlerësuar me 0 nga 5
 • Broshura – Raporti i Përgatitësve
  Vlerësuar me 0 nga 5
 • Raporti i plotë Financiar i Përgatitësve
  Vlerësuar me 0 nga 5
 • Broshura – Raporti i Përdoruesve
  Vlerësuar me 0 nga 5
 • Raporti i plotë financiar i Përdoruesve
  Vlerësuar me 0 nga 5
 • Albania CEO Survey: 3rd Edition
  Vlerësuar me 0 nga 5
 • Raport studimor “Puna në Kohë Pandemie, Shqipëri 2020
  Vlerësuar me 0 nga 5
 • PERFORMANCA E SME-ve NË SHQIPËRI
  Vlerësuar me 0 nga 5
 • Guida e Biznesit – Regjistrimi dhe Licensimi
  Vlerësuar me 0 nga 5
 • Business Guide – Registration and Licensing
  Vlerësuar me 0 nga 5