Rezultate: Anketa për numrin 25 të revistës nga Business Magazine Albania