RISI Albania, sjell më shumë mundësi për agrobiznesin
Përditësuar së fundmi: 22/01/2020

RISI Albania, sjell më shumë mundësi për agrobiznesin

Share
nga Melsena Danglli
Jan 22, 2020

Nëse keni ide që krijojnë vende të reja pune në sektorin e agrobiznesit kjo është thirrja e duhur për ju! Lexoni për më shumë Termat e Referencës dhe aplikoni para datës 10 shkurt!

RISI Albania synon përmirësimin e funksioneve dhe rregullave të një sistemi specifik, për një cilësi më të mirë jetese për njerëzit në nevojë përmes:

Veprimit sistemik – të kuptojmë ku, si dhe pse tregu përjashton, apo nuk lejon të rinjtë të përfitojnë prej tij, duke ndërgjegjësuar aktorët dhe adresuar këto mungesa.

Lexo: Trajnim për Ekspertë Fiskalë

Rolit lehtësues – katalizator që nxit, por nuk mer përsipër funksionet e tregut apo partnerëve.

Nivelit të mbulimit – nxitje  e sipërmarrësve të gatshëm të zgjerojnë biznesin në mënyrë të qëndrueshme, duke bashkëpunuar me sektorin publik për të krijuar kuadrin për zhvillim.

Ndryshim i Qëndrueshëm – për t’u mundësuar partnerëve në treg të ndjekin një strategji gjithëpërfshirëse zhvillimi, teksa krijojnë partneritete dhe sigurojnë burime të mjaftueshme për të garantuar rritje të qëndrueshme.

Për më shumë informacion vizitoni faqen  https://www.risialbania.al/thirrje-per-propozime/