Tashmë një mundësi edhe për sipërmarrjen turistike, krijohet fondi i ndihmës financiare
Përditësuar së fundmi: 07/07/2017

Tashmë një mundësi edhe për sipërmarrjen turistike, krijohet fondi i ndihmës financiare

Share
nga Anerola Torollari
Kor 07, 2017
Studied at Faculty of Science, Content Editor Biznesi at Business Magazine
lexo me teper >

Është publikuar vendimi i Komisionit të Ndihmës Shtetërore për krijimin e fondit të sipërmarrjes turistike, sipas të cilit fondi total shtetëror në ndihmë të sipërmarrjes turistike do të jetë 30 milionë lekë për periudhën 2017-2019.

Ai do të shkojë për mbështetjen e ndërmarrjeve mikro, të vogla dhe të mesme për përmirësimin e klimës dhe kushteve të prodhimit dhe marketimit të produkteve e shërbimeve turistike, duke krijuar bazat për një zhvillim të sektorit të turizmit.

Fondi ka për qëllim dhënien e ndihmës financiare në mbështetje të sipërmarrjeve turistike që zhvillojnë veprimtarinë e tyre si struktura akomoduese të llojit bujtinë në zonat rurale, operatorë turistikë, agro-turizëm dhe shërbime kulinare tradicionale të zonës.

Sipërmarrjet turistike duhet të plotësojnë kushtet: janë ndërmarrje të klasifikuara si mikro ose të vogla; kanë selinë ose vendin kryesor të prodhimit brenda territorit të vendit; ofrojnë shërbime turistike brenda vendit; paraqesin një projekt-propozim ose plan biznesi duke demonstruar se aktivitetet e parashikuara për mbështetje nga Fondi i Sipërmarrjes Turistike janë të rëndësishme për zhvillimin e biznesit të tyre, duke pasur parasysh përdorimin e fondit për një investim afatgjatë.

Ato duhet të jenë të regjistruara në QKB, të mos kenë detyrime tatimore e doganore të papaguara dhe të operojnë në tregun turistik që prej jo më pak se një viti.

burimi: javanews.al