Pa punë por me ide biznesi?! Qeveria mund t’ju japë deri në 500 mijë lekë


Kjo është një periudhë kur shumë të rinj, apo edhe punonjës me përvojë kanë mbetur pa punë. Por është njëkohësisht edhe momenti për të vënë në punë mendjen për një ide biznesi. Përmes programit të nxitjes së punësimit, qeveria ka planifikuar 500 mijë lekë për idetë e biznesit të të papunëve, të cilat do të kalojnë në një proces aplikimi dhe konkurimi.

Programi për nxitjen e vetëpunësimit u miratua nga Këshilli i Ministrave me propozimin e ministrit të Financave dhe Ekonomisë dhe do të zbatohet nga Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive (AKPA).

Programi 1 vjeçar për mbështetjen e sipërmarrjeve të reja parashikon të ofrojë trajnim për sipërmarrjen dhe zhvillimin e planeve të biznesit për aplikuesit si dhe grantin për përfituesit.

Fondi i nxitjes së punësimit për programin mbulon shpenzimet për:

  1. a) grantin për hapjen e biznesit të ri;
  2. b) vlerësimin e planeve të biznesit.

Përfiton ai që?

  1. a) Është punëkërkues i papunë i regjistruar në strukturën vendore të punësimit;
  2. b) Ka një ide biznesi, e cila nuk është në kundërshtim me kriteret e konkurrueshmërisë, të përcaktuara në dispozitat e Kodit të Punës dhe që deklarohet në bazë të një formulari të posaçëm, i cili përmban: përshkrimin e idesë së biznesit; relevancën (rëndësinë); iii. burimet e nevojshme për realizimin e biznesit; vlerësimin e gjendjes së mjediseve ku do të zhvillohet biznesi.

Punëkërkuesi, i cili aplikon në këtë program, duhet të marrë pjesë personalisht në të gjitha hallkat e procesit.

Një punëkërkues mund të përfitojë vetëm një herë nga ky program.

Shpenzimet për vlerësimin e planit të biznesit të të gjithë pjesëmarrësve, në vlerën jo më shumë se 3 000 (tre mijë) lekë për çdo plan biznesi, sipas çmimeve të tregut për këtë lloj ekspertize, mbulohen nga AKPA-ja, nga zëri i buxhetit “Programet e nxitjes së punësimit”.

Programi subvencionon për të gjithë të përzgjedhurit si përfitues grantin për ngritjen e biznesit deri në masën 500 mijë lekë.

Shpenzimet që nuk mund të mbulohen nga granti i financuar janë:

  1. a) blerja e pasurive të patundshme;
  2. b) çdo shpenzim që nuk lidhet dhe nuk përfshihet në planin e biznesit të miratuar;
  3. c) shpenzimet e kryera përpara nënshkrimit të marrëveshjes së grantit.
  4. ç) pagat, shpërblimet, qiraja dhe shpenzimet e tjera administrative.

Afati për të aplikuar në program, për të gjithë punëkërkuesit e papunë, është 30 (tridhjetë) ditë kalendarike nga data e shpalljes së thirrjes.

Aplikuesit e përzgjedhur duhet të regjistrojnë, brenda 5 (pesë) ditëve pune, sipërmarrjet e reja në Qendrën Kombëtare të Biznesit, të hapin një llogari bankare për biznesin dhe të depozitojnë te struktura rajonale e punësimit dokumentet provuese.

Lexo: Sfida IDEA 2020, mbështet 1700 aplikime startup-esh dhe ide biznesi

Pas dorëzimit të këtyre dokumenteve, nëse shpallen fitues struktura rajonale e punësimit dhe çdo përfitues nënshkruajnë kontratën për përfitimin e grantit.

Me nënshkrimin e kontratës, përfituesit i transferohen si paradhënie në llogarinë e biznesit 20% e vlerës së grantit, shumë të cilën përfituesi duhet ta justifikojë me fatura të rregullta tatimore dhe vërtetim të kryerjes së pagesave, si kusht për financimin e pjesës së mbetur të grantit;  këste, të justifikuara me fatura të rregullta tatimore dhe vërtetimin e kryerjes së këtyre pagesave.

Vlera e plotë e grantit duhet të shpenzohet brenda katër muajve nga lidhja e kontratës me strukturën rajonale të punësimit;

Përfituesit nuk duhet të shkelin asnjë nga kushtet e kontratës për përfitimin e grantit dhe zbatimin e programit. Nëse përfituesit shkelin kushtet e kontratës, përfituesi është i detyruar të kthejë 100% të mbështetjes financiare të përfituar deri në atë moment.

Must watch
Business Mag Nr. #22 - Dhjetor 2019

Kemi ndjekur me vëmendje zhvillimet në ekonomi, e në veçanti ata që ne i quajmë gjeneratorët e kësaj ekonomie, sipërmarrësit privatë. Padyshim që sfidat janë të mëdha. Tregje të pa konsoliduara, konkurrencë e pandershme në shumë sektorë, pak mundësi për financim dhe investime në projekte të reja, Por ne kemi vërejtur gjithashtu një dinamikë e dëshirë të madhe për të ecur përpara.

Në Numrin 22 të Revistës së Businessmag, ju do të gjeni sipërmarrës të dhjetëvjeçarit të fundit, të cilët po shënojnë historinë e tyre të suksesit pa u ndier. Aktivë, energjikë, vizionarë dhe shumë të thjeshtë, ata mund të jenë një model shumë i mirë për t’u ndjekur. I tillë është Urani. Pasioni për perfeksionizëm e siguri nuk ia ul ritmin marramendës të ngritjes dhe zhvillimit të një biznesi. Ai sot ka ngritur një rrjet biznesesh të tija dhe administron edhe sipërmarrje të tjera.

Në brendësi të revistës do të gjeni edhe sipërmarrës të tjerë, nga Shqipëria dhe Kosova.

Ky numër u është dedikuar personazheve të suksesshshëm dhe zhvillimit të aftësive në shërbim të tregut. Ndaj i kemi dedkuar një paketë speciale artikujsh kapitalit njerëzor, rëndësisë së tij, sfidave dhe projekteve të vitit të arshshëm, të prezantuara në Shkollën Verore organizuar nga projekti zviceran “Aftësi për Punë”.

Mes personazheve ju sjellim Brizida Delvina, administratore e një hoteli në Tiranë, Ajo ka zhvilluar një karrierë ideale në fushën e hoteleri-turizmit. Edhe pse Brizida pëlqen të rrijë larg vëmendjes, ajo është një model frymëzues dhe një mentore e mundshme, tashmë edhe për ju që do …

Shiko më shumë
Na ndiqni në rrjetet sociale