3 Gjërat që duhet të dini para se të bisedoni me investitorët në lidhje me biznesin tuaj
Përditësuar së fundmi: 29/08/2019

3 Gjërat që duhet të dini para se të bisedoni me investitorët në lidhje me biznesin tuaj

Share
nga Ornela Trupja
Gus 29, 2019

Cila është mënyra më e mirë për të arritur investitorët? Në të vërtetë varet nga ku po ia filloni. Para se të filloni t’u drejtoheni investitorëve, është e rëndësishme të keni një strategji të qartë. Por, në fillim janë disa gjëra të cilat duhen menduar:

1) Pse ju dhe pse kjo ide? Njihni tregun tuaj, problemin që po zgjidhni dhe pse pozicionoheni në mënyrë unike për të fituar. Në fazat e hershme, investitorët kryesisht vlerësojnë tre gjëra: ekipin, produktin dhe tregun. Për shembull: në ekipe në Sound Ventures kërkohen njerëz që kanë ekspertizë dhe një perspektivë unike në treg. Për produktin është e rëndësishme të dini të shkoni në strategjinë e tregut dhe si mund të fitoni klientë.

Lexo:  5 mësime partneriteti nga të cilat mund të mësoni dhe ju

2) Hartoni ekosistemin. Gjeni investitorë që investojnë në fazën tuaj (d.m.th në fazën e hershme, fazën e rritjes) dhe në atë vertikale (d.m.th. drejtpërdrejtë te konsumatori, softuer ndërmarrje, fintech, kujdes shëndetësor, etj). Disa investitorë janë gjithashtu shumë publikë me tezat e tyre të investimeve përmes artikujve në Medium, bloge, apo edhe Twitter. Përdorni këto informacione për të identifikuar një rrjet të mundshëm investitorësh. Sa më toutreach lartoutreach ta keni synimin toutreach tejkaloni kufijtë, aq më e lartë është mundësia për sukses.

3) Rrjeti. Hyrjet e buta përmes rrjetit tuaj janë gjithmonë mënyra më e mirë. Ju duhet të keni një histori shumë bindëse për investitorin specifik. Qasja më e mirë është të ndërtoni një rrjet të fortë ambasadorësh që ju njohin, historinë tuaj dhe do të jenë avokatët tuaj më të mëdhenj në afërsinë tuaj. Nëse po filloni nga zero, mund të jetë e vështirë, por ka shumë burime publike të disponueshme që mund t’i përdorni për të filluar.

Ndërtimi i një rrjeti nga e para është i vështirë, por me disa hulumtime dhe një gatishmëri për ta vendosur veten atje, kushdo mund ta bëjë këtë. Shumë qytete kanë programe përshpejtimi dhe inkubatorët që ndihmojnë njerëzit në fazat e hershme. Në Shqipëri ka programe e inkubatorë për startup-et si IDEA, Officina. Komunitete të rëndësishme si Startup Grind. Konferenca të vlefshme në marketingun dixhital si AllWeb, mbështetës institucionalë si AIDA, apo Bashkia e Tiranës. Për investimet në bujqësia, Ministria e bujqësisë parashikon grante në masën 50%.

Lexo: 3 gjërat që nxisin investitorët engjëj të investojnë tek ju

Gjithnjë është i rëndësishëm rrjetëzimi ndaj duhet të takoni me sa më shumë njerëz të jetë e mundur.

Inc