Shqiptarë Sipërmarrës në botë

Shqiptari që ka ndihmuar në lançimin e 800 SME-ve në Belgjikë