Tatimet u dërgojnë letër bizneseve. Deklaroni të ardhurat
Përditësuar së fundmi: 14/05/2019

Tatimet u dërgojnë letër bizneseve. Deklaroni të ardhurat

Share
nga Ornela Trupja
Maj 14, 2019

Adminstrata Tatimore u ka dërguar letër bareve dhe restoranteve me risk. Në letër renditen disa faktorë risku të identifikuar sipas deklarimeve të bëra. “Për të gjithë tatimpaguesit është momenti  të reflektojnë ndaj atyre treguesve, të cilët analiza e riskut i konsideron të papërmbushur, në zbatim të ligjit”, thekson Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve.

Kjo praktikë e re e ndërveprimit me tatimpaguesit, e asistuar nga Fondi Monetar Ndërkombëtar, mbështetet në vlerësimin analitik të të dhënave të biznesit, të dhëna që konsiderohen jo të sakta dhe kanë nevojë për përmirësim. Ndërkohë, për të gjithë ata që kanë marrë njoftimin nga Drejtoria e Tatimeve, bëhet me dije, se adminstrata tatimore po monitoron reagimin e bizneseve përkatëse për ndryshimin e të dhënave. Monitorimi i deklarimeve do të vijojë të bëhet automatikisht nga sistemi kompjuterik, i cili filtron të dhënat mbi bazën e analizës së riskut. Kjo praktikë përjashton çdo mundësi manipulimi apo keqpërdorimi të tagreve ligjore të punonjësve të administratës tatimore.

Lexo:  13 detyrimet tatimore që mund t’i paguani online

Qëllimi i nismës, sipas tatimeve, nuk është penalizimi, por ndërgjegjësimi dhe pasqyrmi me vërtetësi i aktivitetit të gjithësecilit. Komunikimi përmes letrës së personalizuar që ka mbërritur tashmë tek këto biznese, përmbyll fazën e parë të Planit Sektorial të bar- restoranteve. Ky plan do të vijojë me dy faza të tjera, sipas skedulit të miratuar në bashkëpunim me FMN-në. Janë trajnuar mbi specifikat e punës 85 inspektorë të shërbimit të tatimpaguesve. Inspektorët do të trajtojnë tatimpaguesit me risk të mesëm e të lartë. Kjo praktikë pune synon që përmes vlerësimit analitik të të dhënave të subjekteve dhe intervistave të thelluara me tatimpaguesit e riskut të mesëm e të lartë, të arrihet ndryshimi i deklarimeve të tyre drejt përmbushjes vullnetare.Evente

Data & Technology Meetup

Shtator 11, 2019
19:00