13 detyrimet tatimore që mund t’i paguani online
Përditësuar së fundmi: 13/05/2019

13 detyrimet tatimore që mund t’i paguani online

Share
nga Ornela Trupja
Maj 13, 2019

Sipërmarrësit mund të paguajnë online përmes platformës e-Albania 13 detyrime tatimore, në çdo kohë dhe pa kosto printimi. Sipas Drejtorisë së Tatimeve, pagesat mund të kryhen direkt nga vendi i punës, shtëpia apo edhe celulari. Tatimpaguesit e realizojnë këtë duke u loguar në portalin e-Albania me kredencialet e tyre. Ata, mund të kryejnë pagesë të pjesëshme ose të plotë për  taksat dhe tarifat më poshtë:

• Tatimi mbi të Ardhurat Personale të Biznesit të Vogël
• Tatim i Lojërave të Fatit
• Tatim mbi të Ardhurat nga Punësimi
• Tatim i Mbajtur në Burim
• Tatim mbi Vlerën e Shtuar
• Tatim i Thjeshtuar mbi Fitimin
• Tatim Fitimi
• Tatim mbi të Ardhurat Personale
• Taksat Kombëtare
• Tarifat Kombëtare
• Renta minerare
• Kontributet e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore
• Detyrime globale/Penalitetet

Lexo: Tatimet publikojnë ndryshimet e taksave kombëtare

e-Albania është platforma online që ofron shumë shërbime publike, duke nisur që nga certifikata e lindjes. Kjo platformë është pjesë e planit për decentralizimin e shërbimeve publike.Evente

Data & Technology Meetup

Shtator 11, 2019
19:00