DPT dhe QKB firmosin marrëveshjen e re
Përditësuar së fundmi: 30/08/2019

Tatimet dhe Qendra Kombëtare e Biznesit intensifikojnë komunikimin e të dhënave

Share
nga Ornela Trupja
Gus 30, 2019


Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve dhe Qendra Kombëtare e Biznesit kanë nënshkruar një marrëveshje të re mes tyre. Ata do të përdorin Protokollin e Përmirësuar të Shkëmbimit Elektronik të të Dhënave, i cili siguron shkëmbimin dhe transmetimin e të dhënave midis dy institucioneve në kohë reale.

Ky proces ka si qëllim lehtësimin e ndjekjes së procedurave ligjore nga ana e tatimpaguesve në praktikën e tyre me secilin prej institucioneve tona. Dy drejtueset theksuan se bashkëpunimi institucional midis palëve është i domosdoshëm dhe i rëndësishëm.

Lexo: Shqipëria dhe Arabia Saudite nënshkruajnë marrëveshje për shmangie të tatimit të dyfishtë

Kjo do të ndihmojë në zbatimin korrekt të të drejtave dhe detyrimeve, të cilat rrjedhin nga zbatimi i ligjit.

Përmirësimet e kësaj marrëveshjeje të re bashkëpunimi sigurojnë:

  • Pasqyrimin e ndryshimeve ligjore të paketës fiskale të vitit 2019
  • Shkëmbimin e të dhënave në mënyrë elektronike duke hequr një pjesë të konsiderueshme të procedurave shkresore
  • Marrjen dhe shkëmbimin e të dhënave shtesë midis dy institucioneve për subjektet të cilat janë pjesë e regjistrit tregtar dhe administrohen nga QKB
  • Krijimin e mundësisë për konsultimin në kohë reale të situatës tatimore të tatimpaguesit/subjektit me qëllim zvogëlimin e afatit kohor të procedurave për ekzekutimin e kërkesave të tyre

Lexo: Një marrëveshje e re me Shell, që rrit përfitimet e Shqipërisë