Investime strategjike në Shqipëri?! Shtyhet afati edhe një vit
Përditësuar së fundmi: 13/09/2018

Investime strategjike në Shqipëri?! Shtyhet afati edhe një vit

Share
nga Albana Mucaj
Sht 13, 2018

Sipërmarrjet që duan të realizojnë investime strategjike në Shqipëri (pra investime me vlera të mëdha përkundrejt lehtësive fiskale) mund të paraqesin projektet e tyre edhe gjatë vitit të ardhshëm.

Qeveria Shqiptare ka vendosur të shtyjë me një vit afatin e aplikimit për investime strategjike.

Projektligji i prezantuar në Kuvend, parashikon të zgjatet afati për paraqitjen e kërkesës nga subjektet investuese të interesuara për t’u përfshirë në procedurat e përfitimit të statusit “Investim/ investitor strategjik, procedurë e asistuar/e veçantë”.

Afati do të mbyllej në fund të këtij viti dhe shtyhet deri në 31 dhjetor 2019.

Shoqatat e investitorëve thonë se  shtyrja e afatit vjen nga kërkesa e ulët deri më tani nga investitorët.

Ndërkohë, Ministria e Financave, në spjegimet e saj për ligjin, verën se kjo po bëhet edhe për të siguruar një trajtim të barabartë të investitorëve të huaj dhe atyre vendas.

Lexo: Miratohet leja e ndërtimit për investimin strategjik në bujqësi, “Doni Fruits” Shqipëri

Sipas ministrisë së Financave, ndryshimet e parashikuara në ligjin “Për investimet”, janë të domosdoshme, pasi ligjet në fuqi u japin mbrojtje shtesë investimeve të huaja, por jo atyre vendase, ndërkohë që një korpus i ri ligjor më vete ishte krijuar për investimet strategjike. “Në këto kushte u mendua të hartohet një ligj i unifikuar i investimeve, që mbron njësoj si investimet vendase, edhe ato të huaja. Po me këtë ligj do të rregullohen edhe investimet strategjike.

Sektorët ku parashikohen investime strategjike janë: bujqësi, turizëm, zona teknologjike dhe ekonomike dhe transport, infrastrukturë, komunikim e mbetje urbane.

Për të fituat statusin e investitorit strategjik, nevojiten projekte me vlerë investimi 5-50 milionë euro.