Impianti fotovoltaik në zonën e Akërnisë, ja cilat janë kriteret e projektit
Përditësuar së fundmi: 22/08/2018

Impianti fotovoltaik në zonën e Akërnisë, ja cilat janë kriteret e projektit

Share
nga Lorenc Gordani
Gus 22, 2018
Aktivitetet kryesore profesionale përfshijnë ofrimin e ekspertizës ligjore strategjike, kërkimin e aplikuar dhe ngritjen
lexo me teper >

Në ditët e para të muajit gusht është iniciuar gara e hapur ndërkombëtare për ndërtimin e impiantit fotovoltaik, me kapacitet gjenerues të instaluar mbi 50 MW, në zonën e Akërnisë (Vlorë). Objekti i procesit konkurrues është përzgjedhja e ofertës më të mirë teknike, e cila do të mbështet me një tarifë deri ne 100 Eur/MWh, ku ishte bërë me dije disa muaj më herët se do të organizohet me asistencën e BERZH-it.

Ndaj, vetëm ofertuesit që kanë paguar tarifën e pjesëmarrjes në procesin konkurrues kanë të drejtë të marrin pjesë dhe të tërheqin dokumentet e garës. Për këtë, kompanitë e interesuara duhet të paguajnë paraprakisht tarifën e pjesëmarrjes në vlerën 2.000 Euro (dy mijë euro), në llogari të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë.

Sa me sipër do të bëjë të mundur njohjen më shumë detaje të tjera direkt për shoqëritë ofertuese. Ofertuesit që kanë paguar tarifën e pjesëmarrjes në procesin konkurrues mund të paraqesin edhe pyetjet e tyre deri në 24 gusht 2018, të cilat do të marrin përgjigje brenda datës 31.08.2018. Mandej është caktuar mbajtja e një takimi paraprak pranë ministrisë se energjisë dhe vizita në terren, me 27 Gusht 2018.

Pra, bëhet fjalë për t’u afruar asistencën më të mirë të interesuarve për ketë projekt vlerësuar si tepër inovative dhe ambicioz. Procedurë qe përbehet nga dy “leva” kryesore: nga një anë sasinë më të madhe të pikëve e kanë kriteret teknike, të cilat duhet të garantojnë standardet më të mira ndërkombëtare. Nga ana tjetër, një pjesë e rëndësishme e pikëve i jepet ofertuesit që kërkon mbështetjen më të ulët financiare.

Pra, kompanitë duhet të jenë të specializuara dhe të paraqiten me një projekt të mirëdetajuar. Kështu, ndër të tjera duhet të llogarisin edhe skenarët në kohë të gjatë lidhur me shitjen e energjisë në tregun lokal, apo ndërkombëtarë me kontrata direkt apo nëpërmjet tregut të organizuar, lidhur me kapacitetet e tjera shtesë nga 20 MW deri në 50 MW.

Si rrjedhim, janë të domosdoshme vlerësimet sensitive mbi kostot fikse dhe variabël, regjimin tatimor, parashikimet rregullatore dhe opsionet legale, që behën garanci e të fituarit jo vetëm të se drejtës, por dhe të sigurimit të financimit dhe realizimit të një investimi rentabël. Për më tej çdo kompanie i duhet të paraqesë sigurimin e ofertës në vlerën 200.000 Euro. Kritere që sjellin hapjen e rrugës për fazën finale të negocimit dhe nënshkrimit me autoritetin kontraktues të propozimit fitues.Evente

Data & Technology Meetup

Shtator 11, 2019
19:00