8 shërbime të QKB-së që tashmë i bëni vetëm online » Business Magazine Albania – Media Dixhitale dedikuar Sipërmarrjes
Përditësuar së fundmi: 08/01/2020

8 shërbime të QKB-së që tashmë i bëni vetëm online

Share
nga Admin
Jan 08, 2020
Business Magazine Albania constitutes an online periodical publication of business related articles. It is the first of
lexo me teper >

8 shërbime të sportelit të Qendrës Kombëtare të Biznesit mund të merren vetëm online. Këtu përfshihen edhe veprime si regjistrimi fillestar i biznesit apo aplikime për leje dhe licenca.

Këto shërbime do të merren nëpërmjet portalit qeveritar e-albania.

Sipas Urdhrit të Ministrit të Financave dhe Ekonomisë “Për procedurat e regjistrimit, licencimit dhe publikimit në mënyrë elektronike” nga 1 Janari i këtij viti ju mund të merrni vetëm përmes sportilit elektronik këto shërbime të QKB-së:

  • Aplikim për regjistrim fillestar dhe ndryshim të të dhënave të regjistrimit të personit fizik; shoqërive kolektive, komandite, me përgjegjësi të kufizuar dhe të thjeshta; shoqërive aksionare (sha); të degëve ose zyrave të përfaqësimit të shoqërive të huaja.
  • Aplikim për depozitimin e pasqyrave financiare dhe raportit të auditimit.
  • Aplikim për regjistrim të vendimeve/akte të gjykatës, zyrës përmbarimore ose autoriteteve të tjera publike.
  • Kërkesë për lëshim ekstrakti të thjeshtë/historik.
  • Certifikatë regjistrimi.
  • Aplikim për pajisje me leje/licencë
  • Lëshim tituli
  • Revokim vullnetar