Përpjekjet e integrimit në BE?! Industritë ulin ritmet
Përditësuar së fundmi: 24/06/2018

Përpjekjet e integrimit në BE?! Industritë ulin ritmet

Share
nga Albana Mucaj
Qer 24, 2018

Ndërsa çështjet e integrimit në BE- vijojnë të jenë temë e nxehtë, mbështetja e industrive vendase drejt këtij hapi ka rënë. Konfindustria, përmes të dhënave të një vëzhgimi krahasimor të 2018-ës ndaj një viti më parë, vë në dukje se ka rënë ritmi i kompanive për të bërë progres me përafrimin e ligjit dhe standardet.

Rënia e mesatarizuar e mbështetjes, sipas kategorive të industrive, është gati  5%. Vëzhgimi është kryer nga Qendra e Studimeve të Konfindustrisë në muajt maj-qershor 2018.

Lexoni: Konfindustria: të rikthehet taksa e sheshtë

Më e ndjeshme ulja është tek industritë, që prodhojnë kryesisht për tregun e brendshëm si industria agroushqimore, pijet alkoolike, joalkoolike, përpunimi i drurit, aluminit, etj.

Përfaqësuesit e industrive, që prodhojnë për eksport, kryesisht lëndë të para dhe/ose pjesërisht të përpunuara si mineralet,etj janë më të qëndrueshëm në politikat e integrimit të Shqipërisë në BE. Një rritje të mbështetjes ka sektori i turizmit dhe shërbimeve të transportit.

Sipas Konfidustrisë, arsyet kryesore të rënies së mbështetjes dhe skepticizmit nga industritë vendore për integrimin në BE vlerësohen: -politikat dumping,- problemet me subvencionet e vendeve të BE-së dhe rreziku i rritjes se konkurencës dhe falimentimit.