Konfindustria: Afati i vendosur për sistemin e mbifaturimit është i pa mjaftueshëm
Përditësuar së fundmi: 05/08/2019

Konfindustria: Afati i vendosur për sistemin e mbifaturimit është i pa mjaftueshëm

Share
nga Ornela Trupja
Gus 05, 2019

Në një deklaratë për mediat, Konfindustria thekson se mbështet nismën ligjore për vendosjen e sistemit të faturimit elektronik për bizneset.

Por, për Konfindustrinë është i pa pranueshëm, është afati i shkurtër kohor lënë në dispozicion.

“Afati i fillimit të zbatimit të tij të parashikuar në 1 janar të vitit 2020, është i pamjaftueshëm për të garantuar sukses. Bizneseve u duhet dhënë mundësia, që përveç kohës  së detyrueshme për ripërshtatjen me sistemin e ri të faturimit elektronik, të njohin paraprakisht në mënyrë të hollësishme sistemin. Përvoja e mëparshme me vendet demokratike kanë treguar  se hyrja në fuqi e ligjit nuk mund të  jetë  më  pak sesa 1 vit afat kohor nga miratimi. Në rast të  kundërt, përvec vënies në  dyshim të  suksesit të  shpresuar, nisma ligjore prek drejtpërdrejt seriozitetin e shtetit shqiptar para investitorëve dhe tregjeve ndërkombëtare financiare në afatgjatë”.

Lexo: Konfindustria: FMN ka përgjegjësi për dështimin e politikave ekonomike në vend

Konfindustria shpreh shqetësimin për miratimin me nxitim në Këshillin e Ministrave të një projektligji kaq të rëndësishëm për ekonominë kombëtare në afatgjatë, pa dhënë mundësi njohje paraprake dhe këshillimi me palët e interesuara. Shpresohet, që sistemi i ri i faturimit elektronik të mos ketë lidhje me dhënien në koncesion privat dhe/ose PPP të TVSH/tatimit mbi vlerën e shtuar të kundërshtuar nga FMN disa vite më  parë.

Konfindustria vlerëson, se projekt ligji përkatës i miratuar së fundmi në Këshillin e Ministrave, për vecoritë dhe ndikimin e ndjeshëm, që do të sjelli në jetën ekonomike të vendit, buxhetin e shtetit dhe aktivitetin e bizneseve, duhet të shoqërohet detyrimisht me të gjitha aktet nënligjore të nevojshme të zbatimit në praktikë, që sot mungojnë pothuaj krejtësisht. Vlerësimi kosto-përfitim financiar, që do të sjellë mënyra e re faturimit për ekonominë kombëtare në tërësi dhe për kategoritë e bizneseve në vecanti, kryesisht për biznesin e ashtuquajtur të “vogël”, është tjetër mungesë e papranueshme në relacionin shoqërues të projektligjit.