Konfindustria: FMN ka përgjegjësi për dështimin e politikave ekonomike në vend
Përditësuar së fundmi: 13/05/2019

Konfindustria: FMN ka përgjegjësi për dështimin e politikave ekonomike në vend

Share
nga Ornela Trupja
Maj 13, 2019

Konfindustria vlerëson se, raporti i fundit i misionit të monitorimit të FMN duhet të shërbejë si  sinjal për vendimarrjen politike për të ndryshuar në mënyrë thelbësore politikat ekonomike, financiare dhe fiskale të deritashme.  Përfundimet e raportit të muajit maj 2019 të misionit të FMN mund të lexohen edhe si një lëvizje taktike e mëparshme e FMN.

Lëvizje, sipas Konfindustrisë, të ngjashme me qëndrimin e mbajtur ndaj skemave piramidale të viteve 1996-1997, për t’i lënë gjithë përgjegjësinë e mungesës së efektivitetit të deritanishëm të politikave fiskale dhe ekonomike vetëm Qeverisë së Shqipërisë në përpjekje për të shmangur pjesën dhe rolin e saj.

Administratori i Përgjithshëm i Konfindustrisë, Gjergj Buxhuku thotë se, “konfindustria vlerëson, se të dhënat e tremujorit të parë të vitit 2019, tregojnë për vazhdimin e rezultateve të dobëta financiare dhe vijimin e problemeve të vitit të kaluar”.

Sipas Konfindustrisë, “niveli i lartë i borxhit publik prej të paktën 70% të PPB, mbi 120 milionë euro detyrime të TVSH të pakthyer biznesit deri në fund të 3 mujorit të parë 2019, rënia e ndjeshme me 15-20 pikë e parashikimit të rritjes ekonomike, ulja e ndjeshme e të ardhuarave nga TVSH, vazhdimësia e kreditimit të biznesit në nivelet më të ulta historike, rritja e ndjeshme e pranisë së kreditimit informal/fajde, tregojnë për performancë të ulët fiskale jo sezonale, por me rrënjë të thella strukturore të ekonomisë kombëtare si dhe politika fiskale, financare dhe ekonomike jo të duhura në shumicën e tyre”.

Lexo:  Gjobë nëse nuk paguan siguracionin. Konfindustria kërkon të mos miratohet ligji

Sipas konfindustrisë kanë ndodhur disa zhvillime negative vitet e fundit që e kanë përkeqësuar më tej situatën si: lejimi i rritjes së menjëhershme të borxhit publik të vendit me pothuaj 10% të PPB si pasojë e huamarrjes të mbi 1.3 miliardë euro në 5-6 vitet në vazhdim të marrëveshjes e pa shoqëruar me një program të qartë të reformave strukturore ekonomike, është pergjegjësi e drejtpërdrejtë e FMN. Gjithashtu, mungesa e qartësisë së drejtimit të shpenzimeve buxhetore, rritja e barrës fiskale, kalimi i menjëhershëm dhe i pastudiuar nga politika e tatimit të “sheshtë” në përpjestimor, rritja e taksave për karburantin, energjisë, thellimi i skajshëm i politikave koncesionare pa garë dhe PPP, ndryshimet e shpeshta të politikave fiskale për biznesin në përgjithësi dhe biznesin e vogël në vecanti, prishja e uniformitetit të fiskalitetit për sektorë të ndryshëm të ekonomisë, janë anashkaluar në vite nga misionet dhe përfaqësuesit e FMN në Shqipëri.