Ja cilat janë të drejtat tuaja para institucioneve » Business Magazine Albania – Media Dixhitale dedikuar Sipërmarrjes
Përditësuar së fundmi: 04/11/2018

Ja cilat janë të drejtat tuaja para institucioneve

Share
nga Albana Mucaj
Nën 04, 2018

Me 26 Tetor të këtij viti, Qeveria miratoi kartën e të drejtave të qytetarit për përfitimin e shërbimeve publike”. Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve ka bërë publike listën e këtyre të drejtave, duke u angazhuar për plotësimin e tyre ndaj qytetarëve dhe bizneseve.

Ja cilat janë këto të drejta:

 • E drejta për informim;
 • E drejta dhe përdorimi i shërbimeve publike;
 • E drejta e tërheqjes nga kërkesa;
 • Mënjanimi i barrës mbi qytetarët dhe bizneset;
 • E drejta për trajtim të barabartë në ofrimin e shërbimeve publike;
 • E drejta për ndihmë aktive gjatë procesit të ofrimit të shërbimeve;
 • E drejta për zgjidhje efektive;
 • E drejta për të proceduar kërkesën tuaj sipas radhës së aplikimit;
 • E drejta për marrjen e shërbimeve brenda afateve të arsyeshme;
 • E drejta për marrjen e një shërbimi në mënyrë transparente;
 • Alternativat në paraqitjen e kërkesës për ofrimin e shërbimeve;
 • E drejta për të mos u penalizuar për gabimet/pasaktësitë e institucioneve të administrartës shtetërore;
 • E drejta për ankimim;
 • Infrastruktura në ofrimin e shërbimeve publike;
 • Përgjegjshmëria ndaj qytetarëve dhe biznesit;
 • Mbrojtja e të dhënave personale, informacioneve apo sekreteve tregtare;
 • E drejta e këshillimit paraprak;
 • E drejta për shërbim cilësor;
 • Pjesëmarrja në përmirësimin e shërbimeve publike;
 • Publikim, informim dhe edukim.