Trajnim: “Lidershipi Politik dhe Lidershipi në Biznes”
Përditësuar së fundmi: 30/10/2019

Trajnim: “Lidershipi Politik dhe Lidershipi në Biznes”

Share
nga Ornela Trupja
Tet 30, 2019

Lidershipi është inspirim – Shkolla e Suksesit

 • Kohëzgjatja e Trajnimit: 1 muaj, i përbërë nga 8 seanca (2 herë në javë,  ora 18:00-20:00).
 • Vendndodhja: Tek ETC (European Trade Center), pas Piramidës.
 • Trajnimi fillon në datë 3 Dhjetor.
 • Tarifa e Trajnimit 199 Euro, nëse pagesa kryhet menjëherë 180 Euro.
 • Të gjithë pjesëmarrësit në trajnim do të pajisen me çertifikatë.

Për t’u bërë pjesë e trajnimit, dërgoni një email në [email protected] ose [email protected], ose mund të dërgoni sms në +355 69 2020558.

Përshkrimi i Trajnimit

Objektivi:

 • Lidershipi që udhëhiqet nga vizioni, është ai që mund të bëjë realitet ëndrrën.
 • Vetëm nëpërmjet inspirimit ne mund të bëjmë bashkë dëshirat dhe veprimet e njerëzve dhe të arrijmë transformimin.
 • Lideri është inovator, influencues, sfidon status-quonë, udhëheq shpresën, inicion ndryshimin, synon fitoren.
 • Si të udhëheqim ekipe, si të frymëzojmë bashkëpunimin, si të udhëheqim në mënyrë strategjike drejt arritjes.
 • Lidershipi që komunikon me njerzit, duke adoptuar qasjen e Programit Linguistik.
 • Kush është stili më i suksesshëm i lidershipit?

Çdo njëri nga ju do mund të dhjetëfishojë pritshmëritë e tij! 

Temat e Trajnimit:

Tema 1: 

 • Komunikimi aftësia numër një e liderit. Lideri transformues. 
 • Lideri politik i shekullit të 21. Sfidat e lidershipit në ekonominë globale.
 • Lidershipi karizmatik dhe inspirues.

Tema 2: 

 • Lidershipi demokratik dhe lidershipi autoritar. 
 • Pse vizioni i liderit është mënyra e duhur për të shkuar drejt suksesit?
 • Fuqia për të depërtuar tek njerëzit, karizma, besueshmëria dhe dashuria për njerëzit.

Tema 3:

 • Pse liderët që përdorin inteligjencën emocionale janë të suksesshëm. Integriteti, talenti dhe profesionalizmi. 
 • Ambicia, etja për sukses dhe lakmia. Kumnunikimi dhe vetëbesimi armët e duhura për sukses.

Tema4:

 • Ndryshimi midis Liderit dhe Menaxherit. Lideri si menaxhues i ndryshimit.
 • Cilat janë pikat ku ndahen dhe bashkohen lideri dhe menaxheri? Zëvendësuesit e udhëheqjes. 
 • Udhëheqja trasformuese kundrejt udhëheqjes karizmatike.

Tema 5: 

 • Teoritë e lidershipit. Stilet e lidershipit. Vendimarrja e liderit. 
 • Lideri i stilit të vjetër të udhëheqjes dhe lideri i stilit të ri.
 • Teoritë institucionale të lidershipit. Lidershipi i koorparatave.

Tema 6:

 • Teoritë dhe teknikat e lidershipit që derivojnë nga PNl – Programi Neuro Linguistik, një qasje e re e lidershipit, ku empatia kërkon të kuptojë dhe orientojë thelbin e mardhënieve njerëzore.

Për kë është i përshtatshëm ky trajnim? 

 • Për të gjithë studentët Bachelor dhe  Master.
 • Profesionistët e profesioneve të lira. 
 • Menaxherët dhe punonjësit e të gjitha niveleve .
 • Drejtuesit e bizneseve dhe punonjësit e Administratës Publike

Metodologjia: 

 • Sjellja e shembujve të lidershipeve të suksesshme sot në botë. Lidershipet më të studiuara dhe pse ato janë më të aplikuara. 
 • Ecja drejt lidershipit trasformues, fuqia dhe vizioni i tij. Arritja dhe novacioni nëpërmjet ndryshimit të status-quos-ë.
 • Depërtimi në Lidershipin e shekullit të 21 dhe Lidershipin e Koorparatave.

Trajnues: Afrim Osmani, Arian Galdini, Genti Shaqiri

Afrim Osmani, MBA-Ing

 • Lektor në lëndët: Menaxhim Biznesi, Menaxhim i Burimeve Njerëzore dhe Menaxhim i Inovacioneve, në Kolegjin Universitar “Luarasi
 • Drejtor i Qendrës së parë të Biznesit në Shqipëri – VEVE Business Center
 • Krijues dhe drejtues i programit në Radio Tirana “Mentori i Suksesit”

MBA Arian Galdini

 • Lektor i Lidershipit
 • Kryestar i Partisë Lëvizja e Re – LRE
 • Ekspert i Politikave Publike

Dr. Genti Shaqiri

 • Lektor i Lidershipit në Fakultetin e Ekonomikut, Universiteti i Tiranës
 • Lektor i Menaxhimit të biznesit në Fakultetin e Ekonomikut,Universiteti i Tiranës 
 • Konsulent biznesiEvente

Zgjidhje, Vetëm me një klik!

Dhjetor 11, 2019
6 PM – 8 PM

Një hap drejt Suksesit!

Dhjetor 14, 2019
09:00 - 17:00