Të punosh më pak orë, do të thotë të jesh më produktiv
Përditësuar së fundmi: 22/08/2018

Të punosh më pak orë, do të thotë të jesh më produktiv

Share
nga Neada Muçaj
Gus 22, 2018

I lumtur, i përkushtuar dhe produktiv. Kështu e do stafin çdo kompani. Por shumë pak prej tyre, do të jepnin një ditë pushim për punonjësit në mënyrë që të arrinin në këtë nivel.

Një kompani në Zelandën e Re, Perpetual Guardian, ka zbuluar një startegji të re. Ajo u jep 200 punonjësve të saj një ditë ekstra pushim çdo javë, ndërkohë që paga dhe kushtet e punës mbeten të pandryshuara.

Rezultati flet vetë. Punonjësit ishin 20% më produktiv dhe më të lumtur. Ky eksperiment rezultoi “një sukses i pamatur”.

Kënaqësitë në punë dhe jetë u rritën në të gjitha nivelet, si në shtëpi ashtu dhe në punë, punonjësit filluan të punojnë më mirë dhe e pëlqenin punën e tyre më shumë se përpara eksperimentit.

Eksperimenti ka shumë implikime, duke rigjallëruar pyetjet rreth produktivitetit dhe kulturës së orëve të gjata të punës, si dhe mënyrën në të cilën punonjësit me kohë të pjesshme vlerësohen dhe shpërblehen.

Diçka është shumë e qartë, që orët e gjata jo detyrimisht barazohen me një produktivitet më të lartë.

Për shembull Koreja e Jugut, renditet në fund të vendeve të OECD-së për produktivitetin e punës, pavarësisht se ka një kulturë për të punuar me orar të zgjatur.

Po ashtu, brenda Europës, Greqia ka javët më të gjata të punës, por del në fund të matjeve të OECD-së për GDP-në për orët e punës.

Puna me kohë të pjesshme mund të ndihmojë gjithashtu në rritjen e diversitetit të fuqisë punëtore. Punëtorët me kohë të pjesshme shpesh paguhen më pak sesa kolegët e tyre me orar të plotë, edhe pse shumë nga ata arrijnë në katër ditë atë çfarë bëjnë të tjerët në pesë.

Natyra e punës është kritike për të vendosur nëse reduktimi i gjatësisë së ditës së punës është kosto-efektive.

Për punonjësit me turne, siç janë mjekët, infermierët ose rojet, nevojitet një prezencë e vazhdueshme, që do të thotë që punëdhënësi do të duhet të gjejë dikë tjetër për të mbuluar vendet e punës.

Por për punonjësit e zyrës aplikohet ligji i Parkinsonit, i cili thotë se “puna zgjerohet për të plotësuar kohën në dispozicion për përfundimin e saj.” Pra, punonjësit do të bëhen më efikas nëse ka më pak kohë për të përfunduar një detyrë.

Për të rritur produktivitetin duhet të përmirësohet ekuilibri midis punës dhe jetës.

/WeForum