Tatimet shpjegojnë nëse duhet të keni llogari bankare si biznes » Business Magazine Albania – Media Dixhitale dedikuar Sipërmarrjes
Përditësuar së fundmi: 22/08/2019

Tatimet shpjegojnë nëse duhet të keni llogari bankare si biznes

Share
nga Admin
Gus 22, 2019
Business Magazine Albania constitutes an online periodical publication of business related articles. It is the first of
lexo me teper >

Për detyrimin e sipërmarrjeve për të hapur llogari bankare, Drejtoria e Tatimeve ka ritheksuar se subjektet e përfshira janë persona fizikë tregtarë, të regjistruar për tatimin mbi vlerën e shtuar, sipërmarrje në cilësinë e personit juridik, pavarësisht nga qarkullimi që realizojnë, si dhe organizatat jofitimprurëse të regjistruara në tatimor.

Nisur nga paqartësitë Drejtoria e Tatimeve ka dhënë një shpjegim më të detajuar:

  1. Personat fizikë tregtarë, të cilët njëkohësisht janë të regjistruar edhe për Tatimin mbi Vlerën e Shtuar – nga kufiri minimal i regjistrimit për TVSH-në prej 2 000 000 lekë në vit, ose nëse ushtrojnë një profesion të lirë, – duhet të hapin një llogari bankare;
  2. Personat juridikë, pavarësisht nga qarkullimi i realizuar dhe OJF-të, janë po ashtu të detyruar të kenë llogari bankare dhe ta deklarojnë atë në Administratën Tatimore.

Sipërmarrjet dhe OJF-të, të regjistruara pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit/Administratës Tatimore janë të detyruara të hapin llogarinë bankare, jo më vonë se 90 ditë nga hyrja në fuqi e këtij Ligji (data 26.07.2019) dhe ta deklarojnë atë në Administratën Tatimore.

Lexo: Sipërmarrjet kanë 90 ditë afat për të hapur llogari bankare

Po ashtu, edhe tatimpaguesit e regjistruar rishtas, janë të detyruar të hapin llogarinë bankare të biznesit/organizatës jo më vonë se 20 ditë kalendarike nga e nesërmja e regjistrimit në Qendrën Kombëtare të Biznesit/Administratën Tatimore dhe ta deklarojnë atë në Administratën Tatimore.

Përjashtohen nga detyrimi për të hapur dhe deklaruar të dhënat e llogarisë bankare në Administratën Tatimore, vetëm personat fizikë tregtarë, aktualisht të regjistruar, të cilët nuk janë të regjistruar për tatimin mbi vlerën e shtuar. Në rast se këto subjekte, regjistrohen për Tatimin mbi Vlerën e Shtuar në një moment të dytë, atëherë kanë detyrimin të hapin dhe deklarojnë llogarinë bankare në Administratën Tatimore.

Në rast të mospërmbushjes së detyrimit parashikohen sanksione.

Lexo: Banka e Shqipërisë: 70% e popullsisë duhet të ketë një llogari bankare