Shpallet gjendja e fatkeqësisë natyrore në Shqipëri
Përditësuar së fundmi: 25/03/2020

Shpallet gjendja e fatkeqësisë natyrore në Shqipëri

Share
nga Amantia Kullolli
Mar 25, 2020

Për mbrojtjen civile, me propozimin e ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale dhe të ministrit të Shtetit për Rindërtimin, Këshilli  i Ministrave vendosi shpalljen e gjendjes së fatkeqësisë natyrore në të gjithë Republikën e Shqipërisë për shkak të epidemisë së shkaktuar Covid-19.

Lexo: Shqipëria Që Duam: Kanali ku mund të komunikoni për problemet tuaja në këtë kohë pandemie

Për përballimin dhe lehtësimin e pasojave të fatkeqësisë natyrore u morën masat e jashtëzakonshme, si më poshë:

 Institucionet publike:

 1. të realizojnë plane masash organizative dhe administrative për përballimin e gjendjes së fatkeqësisë natyrore;
 2. të përdorin burimet financiare të parashikuara në buxhetin vjetor, si dhe të rivlerësojnë buxhetin e tyre vjetor, në përputhje me kryerjen e shpenzimeve shtesë të paparashikuara;
 3. të vënë në dispozicion burimet njerëzore e logjistike;
 4. të caktojnë objektet shtetërore në përgjegjësinë e tyre të administrimit, që mund të vihen në  dispozicion për strehimin e popullsisë së evakuuar;
 5. të kufizojnë aksesin në ambiente publike, të cilat kanë një frekuentim të gjerë;
 6. të ndalojnë tubimet, manifestimet dhe grevat;
 7. të kufizojnë aktivitetet në minimumin e domosdoshëm për të gjitha organet publike;
 8. të vendosin në karantinë të gjithë personat e konfirmuar ose të dyshuar se janë të prekur nga COVID-19
 9. të krijojnë dhe të sigurojnë zonat e karantinës me personel, të cilit t’i sigurohen të gjithë masat parandaluese për të evituar infektimin;
 10. të garantojnë kushtet dhe stafin e kualifikuar për kurim të specializuar në qendrat e karantinës;
 11. të pajisin të gjithë punonjësit e qendrave spitalore dhe shëndetësore me bazën e nevojshme materiale për shmangien e infektimit.

Lexo: Bashkimi Europian i akordon Shqipërisë 50 milionë euro për luftën kundër Covid-19

Strukturat operacionale të sistemit të mbrojtjes civile:

 1. të vendosin dhe të zbatojnë masa të veçanta për garantimin dhe rritjen e sigurisë së shtetasve në zonat e prekura nga fatkeqësia;
 2. të aktivizojnë dhe të organizojnë procedurën e karantinës për popullsinë e rrezikuar;
 3.  të organizojnë kontrolle të njëanshme të banesave dhe objekteve private për evidentimin dhe trajtimin e personave të prekur nga virusi;
 4. të kufizojnë lëvizjen e lirë për brenda ose jashtë shtetit në përputhje me nevojat e diktuara nga fatkeqësia natyrore;
 5. të kufizojnë organizimin e grevave;
 6. të kufizojnë zhvillimin e aktiviteteve ekonomike për subjektet private në përputhje me nevojat e diktuara nga fatkeqësia natyrore;
 7. të japin ndihmën e parë ndaj personave të prekur nga virusi dhe të realizojnë transportimin e të prekurve për në qendrat spitalore ose në infrastrukturën e karantinës;
 8. të organizojnë procedurat e detyruara për kryerjen e shërbimeve funerale.

Lexo: Flet Ardian Lekaj, kryetar i Dhomës së Biznesit të Diasporës. Sipërmarrjet e vogla duan orientim në përshtatje.

Subjektet private:

 1. të respektojnë procedurat dhe masat për karantinën;
 2.  të informojnë lidhur me të dhënat që ndihmojnë institucionet dhe strukturat e mbrojtjes civile në përballimin e gjendjes së fatkeqësisë;
 3. të përfshihen në detyra të veçanta, në përputhje me përgatitjen, aftësitë dhe me nevojën për të ndihmuar  në  kapërcimin e gjendjes së fatkeqësisë natyrore;
 4. të mbyllin ose të kufizojnë përkohësisht veprimtarinë e tyre;
 5. të mos vjelin tarifat e kalimit rrugor për mjetet e angazhuara në përballimin e gjendjes së fatkeqësisë natyrore.

 

Shtetasit:

 1. të zbatojnë urdhrat, masat dhe udhëzimet e autoriteteve të mbrojtjes civile, si dhe të ndjekin procedurat e kërkuara, në mënyrë të veçantë për karantinën dhe pezullimin e aktiviteteve;
 2. të informojnë lidhur me të dhënat që ndihmojnë institucionet publike dhe strukturat e mbrojtjes civile në përballimin e gjendjes së fatkeqësisë;
 3. të përfshihen në detyra të veçanta, në përputhje me përgatitjen, aftësitë dhe me nevojën për të ndihmuar në kapërcimin e gjendjes së fatkeqësisë natyrore.

Lexo: Organizatat Ndërkombëtare ftojnë për kujdes

Ngarkohen Komiteti Ndërministror i Emergjencave Civile dhe të gjitha institucionet shtetërore dhe publike për zbatimin e këtij vendimi.

Subscribe në kanalin tonë në YouTube


Evente