Pse është mirë që biznesi të ketë një grua në krye
Përditësuar së fundmi: 18/10/2019

Pse është mirë që biznesi të ketë një grua në krye

Share
nga Ornela Trupja
Tet 18, 2019

Koha e ka provuar që vënia e grave në role të larta drejtuese është e mirë për biznesin. Një studim i ri nga S&P Global Market Intelligence zbuloi që ndërmarrjet publike me gra CEO ose CFO shpesh ishin më fitimprurëse dhe prodhuan performancë më të mirë të çmimeve të aksioneve, sesa shumë prej kompanive që kishin emëruar burra në ato role.

Dy vjet pas emërimit të një Drejtori Ekzekutiv femër, kompanitë u perceptuan nga investitorët si më pak të rrezikshme, zbuloi studimi. Dhe kompanitë panë rritje të vlerës së tyre të aksioneve. Kompanitë me CEO gra u perceptuan gjithashtu si më pak të rrezikshme nga investitorët dhe ishin më fitimprurëse. Studimi zbuloi se kompanitë që drejtohen nga femrat gjenerojnë më shumë fitime sesa mesatarja që duhet të gjenerojë një kompani. Diversiteti gjinor në bord gjithashtu është përmirësuar. Studiuesit zbuluan se kompanitë që caktuan një CEO femër kishin më shumë femra në staf sesa mesatarja normale.

Lexo: Gratë shqiptare në biznes, rrugëtim i vështirë mbijetese dhe suksesi

Drejtueset gra mund të jenë të një standarti më të lartë.

Pse gratë CEO dhe CFO e bëjnë punën kaq mirë? A i kryejnë punët ndryshe nga homologët e tyre meshkuj?

Studimi analizoi gjuhën e përdorur në biografitë e drejtuesve të sapo emëruar, veçanërisht fjalët kyçe që pasqyrojnë arritje, arsim dhe tipare personale të lidhura me suksesin, fjalë si produktiviteti apo teknologjia. Studiuesit e S&P sugjerojnë se kjo mund të nënkuptojë që atributet e zakonshme të shkaktojnë sukses midis burrave dhe grave, por që bordet i mbajtën gratë CEO dhe CFO në një standard më të lartë se burrat para punësimit të tyre. Ose, e thënë ndryshe, bordet punësojnë burra shumë më shpesh, edhe pse disa nga burrat që ata emërojnë nuk janë domosdoshmërisht aq të kualifikuar sa disa kandidate gra, siç sugjerohet nga performanca më e mirë e grave drejtuese në studimin e S&P.

“Raporti i lartë mashkull-femër i drejtuesve në pozicione C-suite e mbështet këtë premisë. Të jesh më selektiv me të emëruarit femra do të thotë që bordi i drejtorëve mund të kalojë një femër më të kualifikuar në favor të një mashkulli më pak të kualifikuar”, thonë studiuesit.

CNN