Drejtoria e Tatimeve, afat deri më datë 30 mars për pagesën e kësteve
Përditësuar së fundmi: 14/03/2019

Pagesa e Tatim-Fitimit, afat deri në 30 mars

Share
nga Ornela Trupja
Mar 14, 2019

Tatimpaguesit kanë afat deri më datë 30 mars për të paguar këstin e Tatimit mbi Fitimin për 3-mujorin e parë të vitit 2019. Por, duke qenë se data 30 mars është ditë pushimi, tatimorët u kërkojnë sipërmarrësve që të kryejnë pagesën brenda datës 29 mars, për të shmangur mbingarkesat në sistemin bankar.

Lexo: Tatimet publikojnë ndryshimet e taksave kombëtare

Në rast të mospagesës, parashikohen penalizime.

Në njoftimin zyrtar, Drejtoria e Tatimeve thekson se, “Në rast mospagimi të detyrimit brenda afateve ligjore, tatimpaguesi penalizohet në masën 10% të shumës së këstit për t’u paguar. Sipas dispozitave ligjore, detyrimin e pagesës e kanë tatimpaguesit, të cilët kanë përgjegjësinë tatimore të Tatimit mbi Fitimin”.

Drejtoria e Tatimeve, vazhdimisht publikon në faqen e saj zyrtare njoftime për subjektet, në mënyrë që të shmangen gjobat apo detyrimet shtesë.