Biznesi i vogël me TVSH, rritet interesi për trajnime
Përditësuar së fundmi: 13/04/2018

Biznesi i vogël me TVSH, rritet interesi për trajnime

Share
nga Albana Mucaj
Pri 13, 2018

Ndërsa debati vijon të jetë i lartë dhe është rritur numri i bizneseve që kanë pezulluar aktivitetin, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve po vazhdon vizitat informuese në terren, trajnimet e dedikuara, si dhe asistencën në Këndet e Biznesit të Vogël, për subjektet që janë përfshirë në skemën e TVSH-së.

Sipas Tatimeve, deri tani janë zhvilluar trajnime për 2,027 subjekte. Sesionet e trajnimeve janë parashikuar të vazhdojnë deri në fund të muajit qershor. Ato janë konceptuar për t’u ardhur në ndihmë të gjitha bizneseve të vogla, sipas shtrirjes së tyre gjeografike. Në total janë parashikuar 100 sesione.

Gjithashtu punonjësit e Shërbimit të Tatimpaguesve kanë realizuar në mbarë vendin 4,037 vizita informuese në terren. Gjatë takimeve “ballë për ballë”me biznesin e vogël, punonjësit e Shërbimit të Tatimpaguesve shpërndajnë fletëpalosje, si dhe materiale të tjera informuese të nevojshme. Gjithësej numri i vizitave në terren është llogaritur të jetë në 10,000.

Ndërsa te Këndi i Asistencës 2,953 biznese të vogla kanë marrë informacione në lidhje me të gjitha hapat që do të duhet të ndiqen në vijim, sipas tatimeve.