Tatimet u kërkojnë sipërmarrjeve të turizmit: rrisni deklarimin dhe nuk ju “zëmë derën”
Përditësuar së fundmi: 14/06/2018

Tatimet u kërkojnë sipërmarrjeve të turizmit: rrisni deklarimin dhe nuk ju “zëmë derën”

Share
nga Albana Mucaj
Qer 14, 2018

Piku i sezonit turistik, po intensifikon takimet e tatimorëve me sipërmarrësit në fushën e turizmit. Në një takim të zhvilluar në Tiranë, ekspertët e Drejtorisë Rajonale Tatimore u treguan sipërmarrësve planin e veprimit për sezonin.

Kërkesa kryesore për biznesin është të përmirësojnë vetëdeklarimin e qarkullimit dhe të pagesës së TVSH-së, për të gjithë muajt e sezonit turistik. Drejtori I drejtorisë së Tiranës, tha se, “tatimpaguesit, të cilët do të reagojnë pozitivisht ndaj ftesës së administratës tatimore që me deklaratën e TVSH-së së periudhës tatimore maj 2018 dhe në vijim gjatë muajve të tjerë të sezonit, nuk do të jenë objekt i kontrolleve të plota në vend, i vizitave fiskale, i monitorimit të xhiros së realizuar apo i kontrolleve nga zyra”.

Gjatë takimit, biznesi vlerësoi masën e marrë nga qeveria shqiptare për uljen e TVSH-së për strukturat akomoduese nga 20% në 6%.

Kërkesa në fakt, vjen për të gjitha bizneset e turizmit në Shqipëri. Tatimorët e dinë se vera rrit volumin e punës, ndaj vënë theksin të deklarohet edhe vëllimi shtësë i kësaj pune.

Pak ditë më parë, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve bëri të ditur se, “Të gjithë, tatimpaguesve do t’u krijohet mundësia për të negociuar me përfaqësuesit e drejtorive përkatëse rajonale, në lidhje me kërkesën për të përmirësuar nivelin e përmbushjes vullnetare të detyrimeve për TVSH-në”.