Pse bizneseve ju duhet një këshilltar i jashtëm për planifikim strategjik?
Përditësuar së fundmi: 14/01/2020

Pse bizneseve u duhet një këshilltar i jashtëm për planifikim strategjik?

Share
nga Admin
Jan 14, 2020
Business Magazine Albania constitutes an online periodical publication of business related articles. It is the first of
lexo me teper >

Shkruar nga Mentor Rexhepi, MBA, CMC (Këshilltar për zhvillimin strategjik dhe investimet e ndërrmarrjeve).

Këshilltari i jashtëm për planifikim strategjik mund të ndihmojë në identifikimin e mundësive më të mira për rritje. Ai sjell një perspektivë të pavarur dhe krijimin e një plani strategjik të veprimit.

Procesi i planifikimi të strategjisë i drejtuar nga vet kompania zakonisht nuk është i suksesshëm. Në këtë proces zakonisht status-quo nuk sfidohet, çështjet e ndjeshme shmangen, dështimet e së kaluarës nuk adresohen, dhe mangësitë e bizneseve gjithashtu. Si rezultat, është e vështirë të gjenden zgjidhje për problemet e grumbulluara ndër vite. Pra, një konsulent i jashtëm strategjie sjell përvojë, gjithashtu, si një “i jashtëm”, konsulenti ka një perspektivë të freskët, duke mos u ndikuar nga kultura e korporatave ose grupet e mbrendshme të interesit.

Cili është roli i këshilltarit të planifikimit strategjik? 

  1. Lehtësimi i procesit të planifikimit të strategjisë 

Si lehtësues, konsulenti sigurohet që seancat e planifikimit të jenë produktive, të qëndrojnë në rrugën e duhur, dhe se të gjithë në ekipin e planifikimit strategjik janë të përqëndruar dhe të përfshirë në mënyrë aktive. Konsulenti është një anëtar aktiv i ekipit të planifikimit strategjik dhe konsiderohet si shtesë e ekipit menaxhues. Me një perspektivë objektive “jashtë-brenda”, një këshilltar i planifikimit strategjik ofron vëzhgime të reja në lidhje me biznesin. Kështu, ai edhe mund të veprojnë si antar i jashtëm i bordit menaxhues.

  1. Duke bërë pyetje të vështira

Bërja e pyetjeve të vështira është thelbësore për të arritur tek shkaqet kryesore të sfidave, me të cilat përballet kompania dhe për të kuptuar gjendjen e vërtetë të biznesit. Sidoqoftë, një konsulent i mirë për strategji nuk duhet të shmangë pyetjet e vështira me qëllim të identifikimi të çështjeve kryesore dhe diskutimi i tyre në një mënyrë të thelluar është thelbësor për planifikimin e duhur strategjik.

  1. Vlerësimi objektiv

Për të mësuar më shumë në lidhje me biznesin dhe pozicionin e tij në treg, konsulentët e planifikimit strategjik kryejnë një vlerësim të plotë dhe objektiv. Një vlerësim gjithpërfshirës i biznesit identifikon pikat e forta dhe të dobëta dhe gjeneron idetë fillestare në lidhje me mundësi të reja.

  1. Mbajtja e asaj që funksionon dhe rregullimi i asaj që nuk funksionon

Normalisht, çdo kompani ka anët e forta dhe përparësitë e veta, kështu që, një konsulent me përvojë i kupton këto dhe përqëndrohet në ruajtjen dhe përdorimin e këtyre pikave të forta. Në të njëjtën kohë, konsulenti i planifikimit strategjik gjithashtu duhet të zbulojë se çfarë nuk funksionon dhe duhet të jetë i sinqertë për dobësitë e kompanisë dhe dobësitë kritike që janë pengesë për rritjen duhet të korrigjohen. .

Lexo: Pesë këshilla që do t’ju ndihmojnë të bëheni udhëheqësi ideal

  1. Hulumtimi dhe analiza

Kuptimi i thellë i biznesit të klientit është një detyrë kryesore për konsulentin e strategjisë. Kjo është e rëndësishme për të vlerësuar biznesin, për të identifikuar opsionet dhe për të formuluar një strategji konkurruese të biznesit. Zhvillimi i strategjisë së biznesit bazohet në një proces të bazuar në të dhëna, bazuar në fakte. Një konsulent sjell metoda dhe mjete për të mbledhur të dhënat e tregut dhe përgatitjen e analizave në tregut, konkurrentët dhe tendencat e industrisë, njohuri kritike për identifikimin dhe vlerësimin e mundësive më të mira për rritje. Konsulenti gjithashtu mund të ndihmojë në krijimin e parashikimeve të shitjeve dhe financave.

  1. Zhvillimi i planit të veprimit 

Dokumenti i planifikimit strategjik nuk është një dokument që vendoset në raftin e librave që mbledh pluhur deri në seancën e planifikimit të vitit të ardhshëm. Përkundrazi, dokumenti duhet të përmbajë edhe një plan të detajuar tē veprimit, që përcakton se si biznesi do të arrijë objektivat e tij të rritjes. Konsulenti luan një rol aktiv në krijimin e këtij plani të veprimit, për të siguruar që qëllimet, strategjitë dhe detyrat janë përcaktuar dhe dokumentuar qartë.

  1. Mbështetja e zbatimit të Planit të Veprimit 

Strategjia vjen në jetë në zbatimin me shkathtësi të planit të veprimit dhe zbatimi është vendimtar për kompaninë për të arritur qëllimet e saj, përndryshe, përpjekja e planifikimit strategjik është e kotë. Një konsulent strategjie mund të ndihmojë në zbatimin planit të veprimit për të siguruar që gjithçka të mbetet në rrugën e duhur. Kjo gjithashtu i mundëson konsulentit të monitorojë ndikimin e strategjisë në rritjen e biznesit dhe të rekomandojë korrigjimet, nëse është e nevojshme.