Gjashtë elementët e klimës organizative
Përditësuar së fundmi: 15/10/2019

Gjashtë elementët e klimës organizative

Share
nga Ornela Trupja
Tet 15, 2019


Kultura e kompanisë tenton të dominojë bisedën kur bëhet fjalë për motivimin e punonjësve, por “klima” ndikon në mënyrë të dukshme në angazhim.

Ndërsa kultura juaj është e rrënjosur thellë në traditat, vlerat dhe gjuhën që ndani si një organizatë, elementët e ndryshëm të klimës mund të zhvendosen lehtësisht nga viti në vit (madje dita në ditë), dhe janë të ndryshëm në të gjithë ekipet. Studimi i bazuar në punën e McClelland gjatë 60 viteve të fundit sugjeron që kur udhëheqësit përqëndrojnë vëmendjen e tyre në elementët e klimës organizative, motivimi, morali dhe produktiviteti rriten:

Lexo: Eventet që zhvillohen në Shqipëri për të nxitur zhvillimin e sipërmarrjeve të reja

Komformiteti – Kjo është “burokracia” e një kompanie apo proceset e politikat që nuk duket se kanë një qëllim të caktuar në këndvështrimin e punonjësit. Mendoni një raport javor që duhet t’i nisni drejtuesit tuaj, i cili duket se nuk shkon asgjëkundi. Menaxherët duhet të fokusohen në heqjen e pengesave të panevojshme ndaj produktivitetit të punonjësve. Nëse një detyrë është e rëndësishme, është e nevojshme t’u shpjegohet motivi se pse duhet bërë.

Zotërimi – Kur një drejtues eleminon aktivitete të padobishme, punonjësit do të ndihen më të fuqishëm dhe ndjesia e pronësisë (zotërimit) do të rritet. Kjo mund të arrihet shumë thjeshtë. Për shembull, t’u shpjegoni punonjësve tuaj se si detyra të caktuara ndihmojnë në rolin strategjik të ekipit në tërësi.

Standardet – A ndiejnë punonjësit tuaj se po punojnë drejt diçkaje, apo punojnë përreth tyre? Për të vënë standarde të larta, drejtuesit duhet të sigurohen që objektivat jo vetëm që duhet të komunikohen në mënyrë të qartë, por duhet të jenë një sfidë e arsyeshme për punonjësit.
Ju duhet të vendosni objektiva që janë të arsyeshme. Nga kjo varet dështimi ose suksesi juaj.

Vlerësimi – Kur pjesa më e madhe e njerëzve dëgjojnë fjalët “shpërblime dhe vlerësim” ata mendojnë për rritje në detyrë dhe bonuse. E ndërkohë që kjo sigurisht është një mënyrë për të njohur suksesin e një pune, paratë nuk i motivojnë njerëzit.
Në fakt, ky element i referohet një ekuilibri të shëndetshëm të përgjigjeve pozitive apo negative. Duhet të përpiqeni të komunikoni rregullisht kur punonjësit janë duke bërë një punë të mirë dhe atëherë kur mund të japin edhe më shumë.

Qartësia – A kanë pjesëtarët e ekipit tuaj qartësi rreth rolit të tyre dhe mundësisë për rritje në detyrë? A e kuptojnë ata se çfarë duhet të bëjnë? Mundë të duket e thjeshtë, por qartësia është elementi më i vështirë për t’u arritur. Nëse jeni duke luftuar me këtë element, flisni me drejtuesit tuaj në rishikimin e përshkrimit të punës.

Fryma e skuadrës – Fryma e ekipit tuaj është e rëndësishme për të kaluar vështirësitë që do të ndeshni gjatë rrugës suaj si kompani. Dhe kjo është relativisht e thjeshtë për t’u krijuar. Mjafton që të njihni anëtarët e ekipit tuaj si njerëz. Ndërkohë që ripërcaktimi i kulturës së punës kërkon reflektime dhe përmbysje të mëdha.

Lexo: Harmonia ‘Unë-Familje-Punë’, një perspektivë e re për gratë

Ripërcaktimi dhe përmirësimi i klimës së punës është një gjë që duhet ta bëjë çdo lider kompanie. Dhe kjo përbëhet nga gjëra të vogla, si për shembull t’u shpjegosh atyre se cili është qëllimi i punës apo t’u jini mirënjohës si për shembull: “Keni bërë një punë të mirë, herën tjetër mund të përmirësoheni edhe më shumë”.

Inc