BERZH miraton strategjinë e re për Shqipërinë
Përditësuar së fundmi: 15/02/2020

BERZH miraton strategjinë e re për Shqipërinë

Share
nga Amantia Kullolli
Shk 15, 2020

Bordi i Drejtorëve i BERZH-it ka miratuar strategjinë e re për Shqipërinë, e cila përcakton kuadrin e punës së Bankës në vend për periudhën 2020-2025.

Dokumenti, i këshilluar me autoritetet dhe publikun e gjerë në Shqipëri, identifikon prioritetet e BERZH-it si investitor dhe si partner në angazhimet e politikave në vitet në vijim. Banka vijon ta konsiderojë dhe ta mbështesë përafrimin gjithëpërfshirës me BE-në si shtysën kryesore të jashtme për reformat në vend, duke përfshirë forcimin e mirëqeverisjes dhe sundimit të ligjit.

Lexo: BERZH financon 50 milionë dollarë për konektivitetin e rrugëve rajonale dhe lokale në Shqipëri

BERZH është një bankë shumëpalëshe që promovon zhvillimin e sektorit privat dhe nismat sipërmarrëse në 38 ekonomi në tre kontinente. Banka është në pronësinë e 67 vendeve si dhe të BE-së dhe EIB-së.

Investimet e BERZH-it kanë si qëllim që ekonomitë në rajonin e vet të bëhen konkurruese, përfshirëse, të mirë qeverisura, të gjelbra, dhe të integruara. Ju mund t’I ndiqni në internet, Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter dhe YouTube.

Me qëllim përshpejtimin e përafrimit me nivelin e të ardhurave të BE-së, Shqipëria duhet të rrisë prodhimtarinë, duke zhvendosur modelin e rritjes prej konsumit drejt investimeve dhe eksporteve, veçanërisht duke pasur parasysh zhvillimet jo të favorshme demografike.

Nevojitet një klimë e përmirësuar biznesi, për të mbështetur diversifikimin dhe tërheqjen e investimeve të huaja direkte, sidomos në sektorë si turizmi, prodhimi dhe agrobiznesi, për të mundësuar një rritje ekonomike të qëndrueshme.

Për trajtimin e këtyre sfidave si edhe për promovimin e integrimit rajonal, BERZH do të përqendrohet në prioritetet e mëposhtme strategjike, për Shqipërinë gjatë periudhës 2020-2025:

  • Mbështetje për përmirësimin e qeverisjes ekonomike në të gjithë ekonominë;
  • Përmirësim i konkurrueshmërisë dhe gjithëpërfshirjes së sektorit privat përmes qasjes më të madhe në financim dhe aftësi;
  • Përforcim i diversifikimit të energjisë dhe tranzicionit drejt niveleve të ulëta të karbonit në kuadër të Axhendës së Gjelbër për Ballkanin Perëndimor.

Lexo: BERZH mbështet bujqësinë përmes Raiffeisen Bank Albania 

Deri tani, BERZH ka investuar mbi 1,4 miliard Euro në 97 projekte në Shqipëri.

Subscribe në kanalin tonë në YouTube