8 afatet dhe detyrimet që duhet të kenë parasysh bizneset për muajin janar » Business Magazine Albania – Media Dixhitale dedikuar Sipërmarrjes
Përditësuar së fundmi: 08/01/2020

8 afatet dhe detyrimet që duhet të kenë parasysh bizneset për muajin janar

Share
nga Admin
Jan 08, 2020
Business Magazine Albania constitutes an online periodical publication of business related articles. It is the first of
lexo me teper >

Dhjetëditëshi i dytë i muajit janar është i “mbushur” me afate për dorëzimin, deklarimin e pagesën e një serë taksave.

Referuar kalendarit tatimor, në këto data janë afatet e fundit të dorëzimit të librave të shitjes dhe të blerjes për muajin dhjetor, të deklarimit dhe pagesës së TVSH-së, të taksave kombëtare, rentës minerare etj.

Kalendari tatimor

10 Jan 2020

Afati i fundit i dorëzimit në mënyrë elektronike të librave të shitjes dhe blerjes për periudhën Dhjetor 2019.

14 Jan 2020

Afati i fundit i deklarimit elektronik dhe i pagesës së TVSH-së për periudhën Dhjetor  2019.

15 Jan 2020

Afati i fundit i deklarimit dhe pagesës së taksave kombëtare për periudhën Dhjetor 2019

15 Jan 2020

Afati i fundit i deklarimit dhe pagesës së rentës minerare të muajit Dhjetor 2019.

15 Jan 2020

Deklarimi dhe pagesa e detyrimeve tatimore për lojërat e fatit në veprimtarinë e realizuar në periudhën Dhjetor 2019.

15 Jan 2020

Këstet e tatimit mbi fitimin, mund të paguhen edhe në baza mujore, jo me vonë se data 15 e çdo muaji, por afati i fundit i parapagimit të këstit  tremujor të tatimit mbi fitimin, për muajt Janar, Shkurt , Mars është data 30 Mars 2019.

20 Jan 2020

Afati i fundit i deklarimit dhe pagesës së Tatimit në Burim për periudhën Dhjetor 2019.

20 Jan 2020

Afati i fundit i deklarimit të listëpagesës dhe pagesës së  Kontributeve të Sigurimeve Shoqërore, Shëndetësore dhe Tatimit mbi të Ardhurat nga Punësimi për periudhën Dhjetor 2019.

Skan TV