Trajnim multidimensional në sipërmarrje & Ekspert Imobiliar
Përditësuar së fundmi: 23/12/2019

Trajnim multidimensional në Ekspert Imobiliar dhe E-Pronat

Share
nga Ornela Trupja
Dhj 23, 2019

Trajnim multidimensional në Ekspert Imobiliar dhe E-Pronat fillon në 30 Janar 2020 dhe mbaron në 1 Korrik 2020. Trajnimi është i konceptuar mbi tre shtylla kryesore, që janë metodat e sotme në shkollat profesionale Amerikane dhe Europiane dhe kurrikulat që do të përdoren do të jenë kurikula akademike të përditësuara. Trajnimi do të zhvillohen në sallën e konferencave në Tirana International Hotel. Përgjatë këtij trajnimi do të bëhen analiza profesionale të të gjithë tregut imobiliar shqiptar. Literatura që do të përdoret do të jetë Amerikane. Trajnimi do të zhvillohet dy herë në javë, përkatësisht në ditën e Martë dhe atë të Enjte. 

Ky Trajnim multidimensional do të eksplorojë dhe shterojë këto fusha dhe disiplina:

 1. Analiza e detajuar e tregut imobiliar shqiptar dhe tendencave të tij
 2. Sipërmarrja në tregun e pasurive të patundshme
 3. Vlerësimi i pasurive të patundshme
 4. Regjistrimi i pasurive të patundshme
 5. Mardhëniet ligjore në rastin e trashëgimisë dhe transaksioneve të pronave
 6. Strategji marketingu dhe marketingu online për të maksimalizuar transaksionet imobiliare
 7. Si funksionon sipërmarrja imobiliare në shtetet e Amerikës Veriore
 8. Trajnimi i aftësive shitëse të pronave të patundshme
 9. Si zhvillohet një sipërmarrje online në fushën e pasurive të patundshme, strategjitë dixhitale, mënyrat e përdorimit të tools-ave.

Të gjitha ata që do të mbarojnë këtë degë multidimesionale të imobiliares, do të përvetësojnë të gjitha njohuritë profesionale në tregun e pasurive të patundshme

 • Do të marrin të gjitha njohuritë profesionale për regjistrimin e pasurive të patundshme, për format ligjore të tjetërsimit të saj, e dhënë kjo nëpërmjet case studies konkrete.
 • Të gjitha format dhe pasojat ligjore që burojnë nga mardhëniet e pronave
 • Strategjitë e marketingut dhe strategjitë e komunikimit dixhital
 • Vlerësimi i pasurive të patundshme me metodologji të përditësuar
 • Aftësitë shitëse do të sillen nëpërmjet analizave të tregut të Amerikës Veriore dhe atij shqiptar
 • Si zhvillohet online sipërmarrja e pronave të patundshme dhe shpjegimi në mënyrë interaktive i përdorimit të tools-ave

Trajnerët do të jenë, Profesorë të njohur të fushës, por që kanë edhe eksperienca në sipërmarrje dhe janë të shkolluar ose trajnuar në vendet perëndimore, noterë, avokatë, gjykatës, vlerësues pasurish të paluajteshme, folës të njohur dhe motivues, Sipërmarrës të njohur imobiliar, Menaxher Senjor Marketingu dhe Shitjesh.

Lexo: Trajnim: “Menaxhimi i Zyrës”

Nëse studentët nuk do të jenë ditën e caktuar në leksion, ata do të kenë mundësinë ta ndjekin online. Studentët mund ta ndjekin online leksionin edhe në kohë reale, por pasi të kenë lajmëruar më përpara.

Kushtet e Regjistrimit: Secili nga kandidatët që ka mbaruar shkollën e mesme, dhe është mbi 18 vjeç, ka një Bachelor apo ka mbaruar Master Shkencor, është një kandidat i mundshëm për kryer këtë Trajnim multidimensional.

Tarifa e plotë: Pagesa është 799 euro. Kjo shumë nëse paguhet menjëherë është 700 euro. Pagesa realizohet më këste, nëse është paguar  fillimisht tarifa minimale 100 euro. Regjistrimi është 100 euro, tarifë kjo e cila përfshihet në çmimin real. Për më shumë info kontaktoni në adresat dhe numrin e mëposhtëm: