Pronë me qira, pjesë e luftës ndaj informalitetit » Business Magazine Albania – Media Dixhitale dedikuar Sipërmarrjes
Përditësuar së fundmi: 25/07/2019

Pronë me qira, pjesë e luftës ndaj informalitetit

Share
nga Admin
Kor 25, 2019
Business Magazine Albania constitutes an online periodical publication of business related articles. It is the first of
lexo me teper >

Personat që lëshojnë prona me qira ftohen nga tatimet të zbatojnë ligjin. Aktualisht tatimet janë në fazën e aksionit antiinformalitet.

Njoftimi i Drejtorisë së Tatimeve thekson se, “Çdo individ ka të drejtë të shfrytëzojë asetet që zotëron (shtëpi, apartamente, etj) për të përfituar të ardhura në formë të ligjshme. Në zbatim të Ligjit nr.8438 datë 28.12.1998 “Për Tatimin mbi të Ardhurat”, i ndryshuar, nenet 8 dhe 9, këto të ardhura janë të tatueshme me shkallë tatimore 15%”.

Ky nivel përdoret

1- Në rastin kur pronën tuaj ia keni dhënë me qera një Subjekti të regjistruar, ky i fundit është përgjegjës për mbajtjen, deklarimin dhe pagesën e tatimit në burim për llogari të organit tatimor.

2- Kur qeramarrësi (paguesi i të ardhurave) është një person i paregjistruar, si në rastin e turistëve vendas apo të huaj, ju si përfitues i të ardhurave, jeni i detyruar të deklaroni dhe të paguani në organin tatimor, tatimin në burim jo më vonë se data 20 e muajit që pason muajin në të cilin është kryer pagesa.

Për të kryer deklarimin dhe pagesën, fillimisht duhet të regjistroheni. Për këtë mjafton të paraqiteni pranë zyrave të Shërbimit për tatimpaguesit në Drejtorinë Rajonale Tatimore pranë të cilës jetoni, për t’u regjistruar për përgjegjësine tatimore të tatimit në burim (jo në QKB).

Tatimet kujtonë se, deklarimi i tatimit në burim nuk rregullon rastet kur jepni me qera mjedise në pronësinë tuaj, të cilat shërbejnë si njësi të mirëfillta akomodimi për turistë (bed&breakfast). Ju keni detyrimin ligjor të regjistroheni pranë QKB si subjekt që ushtron aktivitet tregtar.

Për deklarimin elektronik dhe informacione të tjera të nevojshme, ju mund:

  1. t’u drejtoheni zyrave të Shërbimit të Tatimpaguesve, në Drejtorinë Rajonale pranë Jush;
  2. të telefononi në numrin e gjelbër pa pagesë 0800 00 02 pranë Qendrës së Thirrjeve, si dhe
  3. të përdorni shërbimin Live Chat në faqen zyrtare të DPT-së, tatime.gov.al.