Përgatitet projektligji, faturat do të jenë vetëm elektronike
Përditësuar së fundmi: 01/08/2019

Përgatitet projektligji, faturat do të jenë vetëm elektronike

Share
nga Neada Muçaj
Gus 01, 2019

Ministria e Financave ka përgatitur një projektligj, i cili forcon mbikëqyrjen tatimore të biznesit. Drafti, i cili është hedhur për konsultim publik parashikon implementimin e një software-i të ri në kasat e bizneseve, i cili transmeton në kohë reale çdo shitje në serverin e tatimeve.

Aktualisht bizneset e raportojnë xhiron e tyre në tatime vetëm një herë në ditë, kur mbyllin aktivitetin e tyre dhe shtypin kasën për të transmetuar xhiron ditore. Por me ligjin e ri dhe programin që do të instalohet çdo kupon që pritet do të transmetohet në kohë reale në serverin e tatimeve.

Sot, kur një biznes shet tek një tjetër, transaksioni dokumentohet përmes faturës tatimore fizike. Por me ligjin e ri  do të instalohet fatura elektronike. Pra sipas draftit të gjitha bizneset do të instalojnë një program të ri kompjuterik, i cili transmeton në kohë reale faturën elektronike për çdo shitje shumice apo pakice tek bizneset e tjera.

Instalimi i programit të ri do të ketë edhe një kosto shtesë për biznesin, që sipas ministrisë së financave do të jetë minimale dhe nuk e kalon shifrën 5 mijë lekë.

Mendohet se instalimi i këtij programi do të mbyllë shtigjet për evazion fiskal, veçanërisht tek bizneset e mëdha.

/Ministria e Financave