Intership pranë Institutit Fra
Përditësuar së fundmi: 16/05/2019

Intership pranë Institutit Fra

Share
nga Ornela Trupja
Maj 16, 2019

INSTITUTI FRA duke dashur t’u vijë në ndihmë studentëve apo të sapo diplomuarve në përmirësimin e aftësive të tyre praktike, ka krijuar programin e praktikës vullnetare.

Ky program është i hapur për çdo student ose individ te sapodiplomuar që jeton në Tiranë. INSTITUTI FRA ofron këtë mundësi studentëve si një shans për t’u njohur më afër me punën konkrete pranë një institucioni. Programi i Praktikës ofrohet për një periudhë 3 deri në 6 mujore. Ky program, si synim të përgjithshëm ka të kontribojë në përmirësimin e njohurive profesionale të studentëve. Detyrat kryesore që praktikanti do të kryejë janë si më poshtë:

– Të marrë pjesë në aktivitetet që kanë të bëjnë me INSTITUTIN dhe proceset e saj organizative dhe koordinuese;
– Organizimi dhe pjesëmarrja në aktivitete, që zhvillohen në kuadër të zbatimit të projekteve të institucionit;
– Shpërndarja e informacioneve, publikimeve të prodhura nga Institucioni pranë grupeve të ndryshme të interesit;
– Të ndihmojë në mbarëvajtjen e punëve administrative të zyrës.

Lexo:  Instituti i Ekspertëve Fiskalë fillon trajnimin e formimit profesional për Ekspertë Fiskalë

Kërkesat për pranimin janë:
– Duhet të jetë student ose sapo të ketë mbaruar studimet mosha 20-27 vjeç
– Të kenë njohuri të kompjuterit në sistemet e operimit, programet bazë dhe motorët e kërkimit (Windows, Mac, MS Office, Adobe, Motorë të ndryshëm kërkimi në Internet);
– Të ketë aftësi për të punuar në grup dhe individualisht;
– Të ketë dëshirë për të punuar vullnetarisht.
Kandidatët e interesuar duhet të dërgojnë CV e tyre në shqip në fb me mesazh ose në adresën:[email protected] Në përfundim të praktikës bëhet edhe pajisja me certifikatë dhe letër reference. Mundësi punësimi në kompani të ndryshme nëse gjatë praktikës ka vlerësime pozitive.