Roli i emocioneve dhe të mësuarit në sigurinë kibernetike: Një intervistë me Dr. Abbie Marono - Business Magazine Albania

Roli i emocioneve dhe të mësuarit në sigurinë kibernetike: Një intervistë me Dr. Abbie Marono

Dr. Abbie Marono

Njerëzit, nga natyra, janë krijesa komplekse rezistente ndaj ndryshimeve dhe edukimit.

Dr. Abbie Maroño shpjegon se lufta nuk qëndron vetëm në kufizimet tona njohëse, por edhe në përbërjen tonë emocionale. Kapërcimi i këtyre pengesave kërkon motivim, pasion dhe qëndrueshmëri – cilësi që nuk janë gjithmonë të lehta për t’u nxitur.

Në një zhytje magjepsëse në ndërlikimet e sjelljes njerëzore dhe inxhinierisë sociale, Dr. Abbie Maroño ndan udhëtimin e saj në psikologji, të nxitur nga një kuriozitet rinor dhe një angazhim i hershëm ndaj kërkimit. Rruga e saj nga akademia drejt aplikimit të ekspertizës së saj në sektorin privat tregon përkushtimin e saj të fortë për të kuptuar dinamikën njerëzore, veçanërisht ndërthurjen e saj me sigurinë kibernetike. Në kontekstin e inxhinierisë sociale, ky artikull nxjerr në pah ndikimin e fuqishëm të dinamikës së grupit dhe parimin e provës sociale.

Pikat kryesore të intervistës

  • Edukimi i njerëzve është sfidues. Suksesi në edukimin e njerëzve varet nga motivimi për shkak të rezistencës sonë natyrore ndaj ndryshimeve dhe kufizimeve në kujtesë dhe kapacitet njohës.
  • Përqafimi i turpit për rritjen personale. Puna e Dr. Maroño sugjeron se pranimi dhe kuptimi i turpit mund të katalizojë zhvillimin e thellë personal, duke sfiduar nocionin se turpi duhet të hidhet poshtë tërësisht.
  • Roli i dinamikës së grupit në inxhinierinë sociale. Kriminelët kibernetikë shfrytëzojnë provat sociale dhe prirjen tonë për të ndjekur turmën. Ndërgjegjësimi dhe rezistenca janë çelësi për t’u mbrojtur kundër këtyre taktikave.
  • Trajnimi për sigurinë kibernetike në botën reale është thelbësor. Dr. Maroño mbron trajnimin e bazuar në simulim mbi metodat tradicionale, veçanërisht në sektorë si kujdesi shëndetësor, për ta bërë mësimin më të përshtatshëm dhe më efektiv.
  • Fuqia e vetë-relevancës në të mësuarit. Edukimi efektiv kërkon që siguria kibernetike të bëhet personalisht e rëndësishme, duke përdorur simulime të botës reale për të përmirësuar angazhimin dhe zbatimin praktik.
  • “Beso, por verifiko” rrit sigurinë kibernetike. Inteligjenca emocionale dhe të menduarit kritik janë jetike në mbrojtjen kundër manipulimit, duke theksuar një qasje të ekuilibruar ndaj besimit.

Vështrimi kryesor #1: Motivimi dhe angazhimi janë thelbësore për të mësuarin efektiv.

NordLayer: Abbie, ju keni studiuar sjelljen njerëzore për një kohë tani. Cili është përfundimi juaj? A janë njerëzit të lehtë për t’u trajnuar dhe edukuar nga natyra?

Dr. Abbie Maroño: Jo, qeniet njerëzore nuk janë të lehta për t’u edukuar. Sistemi i kujtesës është shumë i prirur ndaj gabimeve dhe ne kemi një kapacitet të kufizuar njohës. Pa dyshim, ne kemi aftësinë për t’u arsimuar, por në të vërtetë varet nga një ton faktorësh të ndryshëm.

Edukimi i dikujt kundër vullnetit të tyre, veçanërisht në fusha si praktikat e sigurisë, është i paefektshëm. Që mësimi të jetë efektiv dhe që informacioni të kalojë në kujtesën afatgjatë, nxënësi duhet të jetë i angazhuar dhe i vëmendshëm. Pa motivim, informacioni ka të ngjarë të hyjë në një vesh dhe të dalë nga tjetri. Kjo mbështetet nga kërkimet që tregojnë se ekspozimi i thjeshtë ndaj informacionit është i pamjaftueshëm për të mësuar – vëmendja ndaj materialit është thelbësore.

Megjithatë, të mësuarit bëhet shumë më i arritshëm nëse ka motivim, pasion dhe përkushtim. Koncepti i “mbushjes” përpara një provimi e ilustron mirë këtë. Është një besim i përhapur se ne mund të thithim shpejt informacionin, por realiteti është se si funksionet e kujtesës afatshkurtër ashtu edhe atë afatgjatë të trurit kërkojnë kohë dhe qëndrueshmëri për të mësuar me të vërtetë.

Vështrimi kryesor #2: Motivimi në grup dhe prova sociale ndikojnë në vendimmarrjen individuale në kontekstet e inxhinierisë sociale.

NordLayer: Duke folur për motivimin, motive personale apo kolektive, a mund të sjellë përvoja dhe rezultate më të mira mësimore?

Dr. Abbie Maroño: Ndërsa interesi vetjak individual mund të nxisë motivimin, prania e motivimeve në grup mund ta përforcojë ndjeshëm atë. Të qenit pjesë e një ekipi me qëllime të përbashkëta nxit një ndjenjë përgjegjësie dhe llogaridhënieje, njësoj si dinamika e vërejtur në programe si Weight Watchers. Pavarësisht kritikave të Weight Watchers për cilësinë e ushqimit dhe implikimet psikologjike të konceptit të tij të “mëkateve”, suksesi i programit i atribuohet mbështetjes së fortë sociale dhe mendësisë kolektive që promovon.

Ky kohezion grupor i inkurajon individët të qëndrojnë të përkushtuar ndaj qëllimeve të tyre, pasi ndjenja e të qenit të vëzhguar dhe të mbajtur të përgjegjshëm nga bashkëmoshatarët rrit motivimin e tyre për të ruajtur përparimin.

NordLayer: Si ndikojnë kolegët (një grup) në vendimmarrjen e një individi në rast të inxhinierisë sociale?

Dr. Abbie Maroño: Prova sociale ndikon në vendimet tona duke na bërë më të prirur të besojmë, ose të zgjedhim diçka të miratuar nga të tjerët. Kjo taktikë përdoret shpesh nga inxhinierët socialë, të cilët manipulojnë paraqitjet për t’u përzier ose për të krijuar miratime të rreme, duke shfrytëzuar tendencën tonë për t’u besuar figurave të njohura ose shumicës.

Për shembull, përmendja e një kolegu të njohur si Sally nga kontabiliteti në një histori mund të nxisë besimin nga shoqërimi. Ky parim është gjithashtu arsyeja pse miratimet e të famshmëve dhe fenomeni i bashkimit në një radhë në një restorant të ngarkuar funksionojnë në mënyrë efektive.

Vështrimi kryesor # 3: Përqafimi dhe kuptimi i turpit është thelbësor për rritjen e vërtetë personale në vend që ta çrrënjosim atë për narrativën e shëndetit mendor dhe fuqizimit.

NordLayer: Si autor i botuar, libri juaj i fundit eksploron përmirësimin personal përmes turpit. A mund të na thoni më shumë për premisën e kësaj qasjeje?

Dr. Abbie Maroño: Libri im i parë do të dalë zyrtarisht në korrik, megjithëse unë tashmë e kam ndarë atë me individë të zgjedhur dhe kam bërë firmosje librash. Libri im i dytë do të dalë në dhjetor.

Fillova të shkruaj këtë libër vetë-ndihme, “Puna në progres”, sepse vura re një nevojë të konsiderueshme për një kuptim më të thellë të emocioneve tona. Shumë libra të vetë-ndihmës dhe media të njohura, megjithëse me qëllime të mira, nuk kanë një qasje shkencore dhe shpesh sugjerojnë që ne duhet të shpëtojmë nga turpi për të arritur një shëndet të mirë mendor dhe fuqizim. Megjithatë, kjo nuk përputhet me natyrën komplekse të trurit të njeriut ose me mënyrën se si ne i përpunojmë emocionet. Truri ynë, i cili është një konsumator i konsiderueshëm i energjisë, pavarësisht nga madhësia e tij e vogël, nuk gjeneron emocione pa arsye. Emocionet janë sinjale, jo gjithmonë për t’u vepruar, por për të na informuar. Heqja e turpit anashkalon një aspekt thelbësor të mirëqenies sonë emocionale dhe të vetëdijes.

Qëllimi im ishte të krijoja një libër që është i sinqertë, i papërpunuar dhe i lidhur, duke sfiduar narrativën tepër optimiste se “gjithçka do të jetë mirë” me një qasje më të bazuar dhe realiste ndaj zhvillimit personal.

Vështrimi kryesor #4: Kriminelët kibernetikë manipulojnë shenjat joverbale për të shqyrtuar përshtypjet e para.

NordLayer: Në artikullin tuaj të Forbes, ju thatë se disa aftësi sociale mund t’i ndihmojnë njerëzit të nxjerrin informacionin që duan. Cilat janë këto aftësi dhe si i përdorin kriminelët kibernetikë?

Dr. Abbie Maroño: Kriminelët kibernetikë shfrytëzojnë komunikimin joverbal për të manipuluar perceptimet, duke shfrytëzuar zakonin tonë instinktiv për të bërë gjykime të shpejta për personalitetet e njerëzve bazuar në pamjen dhe sjelljen e tyre, një proces i njohur si “prerje e hollë”.

Kjo veçori evolucionare, e cila i ndihmoi paraardhësit tanë të vlerësonin shpejt kërcënimet, sot na bën të caktojmë tipare si miqësia ose kompetenca bazuar në shenja sipërfaqësore si buzëqeshja ose sjellja e sigurt, shpesh pa asnjë provë mbështetëse.

Kriminelët kibernetikë e përdorin këtë njohuri në avantazhin e tyre, duke e paraqitur veten si autoritativë dhe të besueshëm për të anashkaluar mbrojtjen tonë. Ngurrimi ynë për të rishikuar përshtypjet e para na bën të prekshëm ndaj një manipulimi të tillë, pasi ne kërkojmë të vërtetojmë gjykimet tona fillestare në vend që t’i vëmë në dyshim ato. Kështu, të kuptuarit dhe të qenit i vetëdijshëm për këto paragjykime njohëse mund të na ndihmojë të mbrohemi më mirë kundër taktikave të inxhinierëve socialë.

Vështrimi kryesor #5: Ndërgjegjësimi emocional është kritik për t’i rezistuar manipulimit nga inxhinierët socialë dhe për të marrë vendime më të informuara.

NordLayer: A mund të ndani se cilat tipare të personalitetit dhe mbrojtje psikologjike duhet të ushqehen për t’i rezistuar përpjekjeve të inxhinierisë sociale?

Dr. Abbie Maroño: Ndërgjegjësimi i përgjithshëm emocional në sigurinë kibernetike, duke shpjeguar se si inxhinierët socialë shfrytëzojnë emocionet për të manipuluar objektivat e tyre, është i rëndësishëm. Njohja kur emocionet si frika ose zemërimi ndikojnë në vendime është thelbësore, pasi këto emocione mund të turbullojnë gjykimin dhe të çojnë në veprime të shpejta dhe të pamenduara.

Për shembull, të marrësh një moment për të marrë frymë dhe për të vlerësuar ndjenjat e dikujt përpara se të reagosh ndaj një emaili potencialisht keqdashës, mund të lejojë qendrat logjike të trurit, si korteksi paraballor, të përfshihen dhe të vlerësojnë situatën në mënyrë më kritike. Kjo qasje është jetike, sepse pavarësisht nga sofistikimi i sulmeve, vendimi përfundimtar për t’u angazhuar (p.sh., klikimi i një lidhjeje) i takon përdoruesit njerëzor.

Përtej masave teknike, nxitja e një mentaliteti të sigurisë që përfshin rregullimin emocional dhe ndërgjegjësimin është thelbësor. Kjo jo vetëm që i ndihmon individët t’i rezistojnë manipulimit, por gjithashtu përshtaten me kërcënimet në zhvillim, duke theksuar rolin e gjykimit njerëzor në mbrojtjen e sigurisë kibernetike.

Vështrimi kryesor #6: Trajnimi efektiv për sigurinë kibernetike kërkon simulime dhe angazhim në botën reale.

NordLayer: Le të eksplorojmë mjedise dinamike dhe të ndjeshme si kujdesi shëndetësor, ku ndërgjegjësimi për sigurinë kibernetike është thelbësor, por nuk ka kohë për të trajnuar dhe edukuar specialistë. Cilat tipare të sjelljes njerëzore dhe taktika të inxhinierisë sociale mund të shfrytëzohen për të arritur rezultate pozitive të të mësuarit?

Dr. Abbie Maroño: Të mësuarit është më efektiv kur informacioni lidhet drejtpërdrejt me individin. Trajnimi tradicional i sigurisë, si videot në internet, shpesh dështon të angazhojë profesionistë të kujdesit shëndetësor, sepse i mungon kjo rëndësi personale dhe nuk arrin të kapërcejë hendekun midis njohurive teorike dhe zbatimit praktik.

Kjo qasje jo vetëm që identifikon dobësitë, por gjithashtu personalizon procesin e të mësuarit, duke e bërë atë më me ndikim. Duke i angazhuar punonjësit në skenarë si sulmet e simuluara të “phishing” (vishing dhe smishing), ata mësojnë të njohin dhe të reagojnë ndaj kërcënimeve në mënyrë më efektive.

Sjelljet pozitive janë përforcuar, ndërsa fushat për përmirësim janë identifikuar dhe adresuar. Është e rëndësishme të investohet në trajnime gjithëpërfshirëse të sigurisë për të mbrojtur në mënyrë proaktive informacionin e ndjeshëm, duke paralajmëruar se kostot e trajnimit joadekuat janë shumë më të mëdha se investimi në përvoja të fuqishme dhe ndërvepruese të të mësuarit.

Vështrimi kryesor # 7: “Beso, por verifiko” siguron siguri në sigurinë kibernetike duke kombinuar besimin me verifikimin kritik të kërkesave.

NordLayer: Cilat përfitime duhet të përforcohen dhe cilat taktika bihevioriste duhet të përdoren për të ndihmuar njerëzit të bëhen më të vetëdijshëm për kërcënimet kibernetike? Çfarë duhet të përfshihet në trajnimin për sigurinë kibernetike, sipas jush?

Dr. Abbie Maroño: Taktikat si “beso por verifiko” theksojnë ekuilibrin midis mbajtjes së marrëdhënieve të besueshme dhe të qenit të kujdesshëm. Kjo metodë lejon që marrëdhëniet e bashkëpunimit të lulëzojnë duke mbrojtur kundër manipulimit. Verifikimi bëhet një hap kritik në këtë proces, duke siguruar që njeriu të mos përmbushë verbërisht kërkesat pa shqyrtimin e duhur. Një qasje e tillë mbështetet shumë në përgjigjet emocionale dhe të menduarit kritik për të dalluar legjitimitetin e kërkesave, duke mbrojtur një qëndrim të balancuar besimi me një gatishmëri për të verifikuar, duke shmangur grackat e dyshimit të pajustifikuar. Faleminderit!

Pasioni i Dr. Abbie Maroño për të kuptuar sjelljen njerëzore u ndez në moshën 17-vjeçare, duke e çuar atë nga përpjekjet e hershme kërkimore në universitet në një karrierë përmbushëse në akademi dhe, në fund të fundit, në sektorin privat.

Puna e Dr. Maroño zbulon vallëzimin e ndërlikuar midis psikologjisë njerëzore dhe sigurisë kibernetike, duke theksuar nevojën për një qasje empatike dhe të informuar për edukimin dhe mbrojtjen nga kërcënimet kibernetike. Theksi i saj në ndërgjegjësimin emocional, ndikimet në grup dhe metodat inovative të trajnimit ofron një perspektivë të re për ndërtimin e mbrojtjeve elastike të sigurisë kibernetike të rrënjosura në të kuptuarit e natyrës njerëzore.

Nga Nord Layer

Që nga viti 2015 nxisim shpirtin sipërmarrës, inovacionin dhe rritjen personale duke ndikuar në zhvillimin e një mjedisi motivues dhe pozitiv tek lexuesit tanë. Kjo punë që e bëjmë me shumë dashuri nuk ka të paguar. Ne jemi platforma e vetme e cila promovon modelin pozitiv të sipërmarrjes së lirë. Përmes kësaj platforme mbështesim edukimin gjatë gjithë jetës si mjet për zhvillimin personal dhe profesional të brezave. Kontributi juaj do të na ndihmojë në vazhdimin e këtij misioni në gjithë trevat shqipfolëse.

Mund të kontribuoni KETU. Falemnderit.

Must watch
Business Mag Nr. #35 - Qershor 2024

Ja si sipërmarrës të guximshëm përmes inovacionit ndikojnë industri të tëra!

 

Ky numër i revistës mund të quhet numri i dedikuar sipërmarrësve, nismëtarëve dhe inovatorëve. Atyre të cilët me guxim, këmbëngulje dhe me risi nxisin transformimin e industrive me ndikim në jetët tona. Këto përvoja, sfida, ide të reja, aplikime dhe bashkëpunime të tyre, vijnë nëpërmjet Business Mag Albania, nr. 35. 

Për ty, që po e mban në dorë këtë revistë, kemi diçka të re! Tani mund të dëgjosh me zë artikujt që lexon tek BusinessMag. 

Në partneritet me Nullius in Verba, sjellim një mënyrë revolucionare për të konsumuar përmbajtjen. Falë teknologjisë së avancuar të AI, tani mund të dëgjoni me zë artikujt tuaj të preferuar në çdo kohë dhe vend, duke ju lejuar të informoheni ndërsa jeni në lëvizje. Ky bashkëpunim inovativ pasqyron përkushtimin tonë për të mbështetur sipërmarrjen dhe zhvillimin e modeleve të suksesshme, duke sjellë përvojë të re dhe vlerë të shtuar për ju si lexues. Skano kodet QR në çdo artikull dhe shijo nga kudo që të jesh një format të ri, mundësuar nga Inteligjenca Artificiale, aplikuar nga një …

Shiko më shumë
Na ndiqni në rrjetet sociale
0