Qeveria masa shtrënguese për aksesin e fëmijëve në internet
Përditësuar së fundmi: 05/07/2019

Qeveria masa shtrënguese për aksesin e fëmijëve në internet

Share
nga Ornela Trupja
Kor 05, 2019

Me propozim të ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, qeveria ka ndërmarrë disa masa shtrënguese për aksesin e fëmijëve në internet. me një vendim, qeveria ndalon hyrjen në internet të fëmijëve nën moshën 14 vjeç, pa miratimin e prindit.

Qëllimi kryesor i këtij ligji, është mbrojtja e fëmijëve ndaj përmbajtjeve të paligjshme apo të dëmshme në internet. Ligji parashikon që në subjektet tregtare, që ofrojnë shërbimin e internetit për të tretë ose lojëra online, të ndalohet shikimi nga fëmijët nën moshën 14 vjeç. Lejimimi tyre do të bëhet vetëm në rastet kur fëmija është i shoqëruar nga njëri prind, ose nga kujdestarët.

Kujdestari i fëmijës apo i afërmi që shoqëron fëmijën, nënshkruan formularin tip para se t’u ofrohet shërbimi.

Lexo: Ja si po ndikon interneti në jetën tonë

Në rast se nuk nënshkruhet ky formular, fëmijës nuk i ofrohet shërbimi i internetit, ose i lojërave online. Kjo normë duhet të afishohet në mënyrë të dukshme në hyrje të sipërmarrjes që ofron shërbimin e internetit ose lojëra online.

Gjithashtu, do të kontrollohen mjediset e institucionit arsimor parauniversitar, publik ose privat, për të verifikuar nëse një fëmijë është duke aksesuar përmbajtje të paligjshme dhe/ose të dëmshme për moshën e tij.