Prodhimi i energjisë me erë. Rikthehen projektet në Karaburun
Përditësuar së fundmi: 12/04/2018

Prodhimi i energjisë me erë. Rikthehen projektet në Karaburun

Share
nga Albana Mucaj
Pri 12, 2018

Dy shoqëri, “EURUS” Sh.P.K. dhe “WF ENERGY” Sh.P.K. kanë dërguar kërkesa në Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë, ku shprehin interesin për të ngritur impiant eolik në Shqipëri.

Është një projekt i përbashkët pasi zona e impiantit, kapaciteti i instaluar dhe vlera e investimit është e njëjtë për të dyja aplikimet.

Zona e konsideruar e përshtatshme nga investitorët për vendosjen e turbinave të erës është një sipërfaqe 450 mijë metra katrorë në gadishullin e Karaburunit në Vlorë. Më parë këto impiante janë kundërshtuar nga ambientalistët, të cilët akuzojnë se dëmtohet fauna.

Kapaciteti i instaluar propozohet të jetë 10 MW, pesë herë më e lartë se aplikimet pwr HEC-e dhe impiante diellore (prej 2 MW).

Vlera e investimit llogaritet në 20.83 milionë euro gati 10-fishi i kostos së një impianti fotovoltaik.

Impiantet eolike shfaqin vlera më të larta investimi në krahasim me impiantet diellore për të njëjtin kapacitet të instaluar. Po ashtu, centralet e erës kërkojnë një sipërfaqe më të madhe dhe janë shpesh të zhurmshëm. Por, pas investimit, era ka një kosto më të ulët për prodhimin e energjisë (Greqi 96 euro/MWh, Kroaci 98 euro/MWh), krahasuar me diellin (Greqi 120 euro/MWh, Kroaci 185 euro/MWh)

Qeveria shqiptare përmes skemës për burime të rinovueshme mbështet dhe garanton për investitorët e impianteve fotovoltaike një çmim prej 100 euro/MWh, ndërsa për ata të impianteve eolike një çmim prej 76 euro/MWh.