Jo më sportele, për 26 dokumente merrni vërtetim online » Business Magazine Albania – Media Dixhitale dedikuar Sipërmarrjes
Përditësuar së fundmi: 04/12/2017

Jo më sportele, për 26 dokumente merrni vërtetim online

Share
nga Albana Mucaj
Dhj 04, 2017

Menaxhimi i kohës mund të bëhet më i lehtë përmes përdorimit të teknologjisë. Administratorë kompanish, ekonomistë, apo edhe individë mund të mos cënojnë ditën e tyre të punës për të marrë dokumentë të nevojshme. E_Albania bën të ditur se mund të shkarkohen online 26 dokumente me vulë dixhitale.  9 prej këtyre u përkasin Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve. Për këtë nevojitet të bëhet një regjistrim në web. Ndërkohë, theksohet se nëse këto vërtetime online ju nevojiten për institucione shtetërore, nuk është e nevojshme t’i shkarkoni, pasi ato mund të gjenden nga vetë punonjësit e administratës.

Lista e vërtetimeve online

Vërtetim pensioni

Karta e shëndetit

Dhënie e informacionit koordinativ për çdo pasuri të paluajtshme

Informacion zyrtar i pasurisë për individët dhe institucionet

Konsultim i kartelës së pasurisë së paluajtshme

Lëshim kopje kartele të pasurisë

Lëshim kopje të fragmentit të hartës kadastrale

Lëshim vërtetim pronësie

Lëshim vërtetimesh (negativ/pozitiv)

Verifikimi online i gjendjes juridike të pronësisë dhe të dhënave të tjera të pasurisë së paluajtshme

Kopje te vërtetuara të dokumenteve tekniko-ligjore, në të cilat bazohet Regjistri i Pasurive të Paluajtshme / faqe

Certifikatë familjare

Certifikatë personale

Certifikatë nga akti i vdekjes

Certifikatë nga akti i martesës

Certifikatë nga akti i lindjes

Konfirmim për gjendjen aktive të mjetit

Autorizim për rifitimin e lejes së drejtimit

Vërtetim për lejen e drejtimit

Vërtetim për pagimin e kontributeve nga subjekti

Vërtetim për regjistrim të investitorit

Vërtetim për pagim detyrimesh

Vërtetim statusi (aktiv, pasiv përfshirë datën)

Vërtetim xhiro për 3 vitet e fundit


Evente

Money Mastery Prishtina

Tetor 18, 2018
8 PM – 9:30 PM