Bie numri i tatimpaguesve pasiv
Përditësuar së fundmi: 15/05/2019

Bie numri i tatimpaguesve pasiv

Share
nga Ornela Trupja
Maj 15, 2019

Duke krahasuar të dhënat për e dy viteve të fundit, tatim-paguesit me status pasiv janë 640 më pak.  Për kalimin në këtë status ka dy mënyra :

  • Tatimpaguesi kërkon pezullimin e  aktivitetit në sportelet e QKB
  • Tatimpaguesit që përmbushin kushtin ligjor sipas nenit 44, shkronja “a” dhe “b”, pra nuk ushtrojnë veprimtari ekonomike për 12 muaj apo janë mosdeklarues për 12 periudha. Ata  kalojnë automatikisht nga sistemi në status pasiv.

Rezulton se për të dyja këto raste janë 373 tatimpagues më pak, të cilët kanë kërkuar pezullim të aktivitetit në QKB në 2019 sesa në të njëjtën periudhë të vitit 2018. Ndërsa tatimapaguesit që kanë kaluar në statusin pasiv në mënyrë elektronike nga vetë sistemi, janë 267 më pak në 2019. Për periudhën Janar – Prill 2019, 1,456 tatimpagues kanë ndryshuar status nga pasiv në aktiv.

Lexo:  Tatimet u dërgojnë letër bizneseve. Deklaroni të ardhurat

Për tatimpaguesit që pezullojnë apo ndërpresin aktivitetin në QKB, është vendosur kushti që tatimpaguesit duhet të kenë paguar detyrimet tatimore deri në datën e pezullimit. Qëllimi i këtij ndryshimi është disiplinimi i disa tatimpaguesve që ndërpresin aktivitetin në QKB, duke mos qenë korrekt me deklarimin e tyre lidhur me afatin e pezullimit dhe për të ulur kostot e administrimit nga Administrata Tatimore për këta tatimpagues. Ndërveprimi midis DPT dhe QKB, tashmë bëhet në mënyrë elektronike.