Trajnim: Përfitimet dhe implikimet nga auditimi i SME-ve
Përditësuar së fundmi: 31/07/2019

Trajnim: Përfitimet dhe implikimet nga auditimi i SME-ve

Share
nga Neada Muçaj
Kor 31, 2019

Ky trajnim dy-ditor synon të rrisë rolin e profesionit të auditimit tek ndërmarrjet e vogla dhe të mesme përmes praktikave të përdorura në rang ndërkombëtar, me qëllim sigurimin e cilësisë së proçesit të raportimit dhe pajtueshmërinë me standardet rregullatore.

Trajnimi ofron një qasje më të thellë se si një SME mund të shfrytëzojë, në baza ditore, shërbimet e auditimit të brendshëm dhe të jashtëm për rritjen e efikasitetit gjatë kryerjes së detyrave të përditshme. Ky kurs gjithashtu do të ndihmojë pjesëmarrësit të punojnë në mënyrë proaktive me audituesin gjatë gjithë proçesit të auditimit të jashtëm, duke përfshirë dhe masat paraprake që duhet të ndërmerren.

Pjesë e tij mund të bëhet çdo profesionist apo sipërmarrës, interesi i të cilit është të rrisë efikasitetin dhe cilësinë e aktiviteteve ditore. Të tillë si:
– Administratorët ligjorë;
– Drejtorët ekzekutivë / manaxherët;
– Drejtorët e Financës dhe Kontabilitetit;
– Personeli i zyrës së financës dhe kontabilitetit;
– Udhëheqësit / profesionistët e funksioneve të auditimit të brendshëm të ngritura rishtazi.

Kërkesat e profesionit të auditimit do të bazohen në standardet ndërkombëtare, përkatësisht në IPPF dhe ISA, të hartuara dhe miratuara nga Instituti i Auditorëve të Brendshëm dhe Federatës Ndërkombëtare të Kontabilistëve.

LEKTORE: Msc. Ezida Dako

Tarifa e pjesëmarrjes në trajnim është 7500 Lekë. Afati i fundit i aplikimit është data 13 shtator.

Për më shumë informacion klikoni në faqen e Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë