Tatimet, sipërmarrësit që ndajnë fitimet, afat deri me 20 gusht për të paguar taksën
Përditësuar së fundmi: 10/08/2018

Tatimet, sipërmarrësit që ndajnë fitimet, afat deri me 20 gusht për të paguar taksën

Share
nga Albana Mucaj
Gus 10, 2018

20 Gusht, është afati i fundit i deklarimit dhe pagesës së tatimit të mbajtur në burim. Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, bën të ditur se këtë duhet ta bëjnë të gjithë sipërmarrësit ( në shoqëritë tregtare apo persona juridikë), të cilët kanë marrë vendimin e destinimit të fitimit pas tatimit dhe e kanë shpërndarë atë në formën e dividenti.

Deklarimi i shumës së dividentit, bëhet përmes deklaratës së tatimit të mbajtur në burim, e cila dorëzohet online në administratën tatimore brenda kësaj date.

Lexoni: Turizmi, krahas tatimeve edhe ministri Ahmetaj në bregdet

Pagesa për tatimin bëhet në bankat e nivelit të dytë, pavarësisht nëse është kryer apo jo pagesa e dividentëve për subjektet/individët përfitues.

Gjithashtu, tatimet kujtone se në rast mosdeklarimi apo mospagese në afat të tatimit mbi dividentët, do të zbatohen dispozitat përkatëse ligjore (që kërkojnë me gjoba).

Subscribe në kanalin tonë në YouTube