Tatimet, sipërmarrësit që ndajnë fitimet, afat deri me 20 gusht për të paguar taksën
Përditësuar së fundmi: 10/08/2018

Tatimet, sipërmarrësit që ndajnë fitimet, afat deri me 20 gusht për të paguar taksën

Share
nga Albana Mucaj
Gus 10, 2018

20 Gusht, është afati i fundit i deklarimit dhe pagesës së tatimit të mbajtur në burim. Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, bën të ditur se këtë duhet ta bëjnë të gjithë sipërmarrësit ( në shoqëritë tregtare apo persona juridikë), të cilët kanë marrë vendimin e destinimit të fitimit pas tatimit dhe e kanë shpërndarë atë në formën e dividenti.

Deklarimi i shumës së dividentit, bëhet përmes deklaratës së tatimit të mbajtur në burim, e cila dorëzohet online në administratën tatimore brenda kësaj date.

Lexoni: Turizmi, krahas tatimeve edhe ministri Ahmetaj në bregdet

Pagesa për tatimin bëhet në bankat e nivelit të dytë, pavarësisht nëse është kryer apo jo pagesa e dividentëve për subjektet/individët përfitues.

Gjithashtu, tatimet kujtone se në rast mosdeklarimi apo mospagese në afat të tatimit mbi dividentët, do të zbatohen dispozitat përkatëse ligjore (që kërkojnë me gjoba).


Evente

Panairi i Sipërmarrjeve me Impakt Social

Janar 22, 2019
ora 10:00 – 15:00