Microsoft ndihmon  institucionet financiare të implementojnë  teknologjinë “cloud”
Përditësuar së fundmi: 25/10/2015

Si po i ndihmon Microsoft institucionet financiare të implementojnë  teknologjinë “cloud”?

Share
nga Xhulia Vasili
Tet 25, 2015
Studied at Faculty of Economy, UT Content Editor Biznesi at Business Mgazine
lexo me teper >
Është për t’u shënuar ndryshimi, në të cilin  Microsoft  ka qenë dëshmitar,  drejt adoptimit të teknologjisë ‘Cloud’ në industrinë e institucioneve financiare.

Cloud”  është një shërbim që ofrohet nga Interneti për ruajtjen permanente të të dhënave dhe përdorimin e aplikacioneve të biznesit mbi një server që vepron në largësi. Ne përdorim internetin për të lidhur pajisjen tonë  me ‘renë’: interneti është vetëm lidhja, kurse ‘reja’ është vendi ku qëndrojnë të dhënat. 

Tri vite më parë, këto institucione ishin të bindura se nuk do të adaptonin ndonjëherë këtë lloj teknologjie; dy vite më parë ajo bindje ndryshoi në “tani nuk është momenti”. Ndërsa  12-18 muajt e fundit ajo është kthyer në një bisedë me nuanca të tilla se si mund të përfitojnë nga përdorimi i “cloud”, në një mënyrë që përputhet me mjedisin e tyre të brendshëm, sigurinë dhe standardet e riskut.

Ky ‘det’ ndryshimesh nuk ka ndodhur në një natë, sigurisht. Në fakt Microsoft-i ka punuar ngushtësisht me industrinë financiare në frontin rregullator dhe atë të konsumatorëve për disa vite.

Po çfarë ka bërë Microsoft?

E para dhe më e rëndësishmja, ua “ka vënë veshin”  liderave të  industrisë dhe rregullatorëve në lidhje me  kërkesat  e tyre, shqetësimet dhe dëshirat rreth shërbimeve me bazë teknologjinë “e resë”. Ai  ka mësuar rreth nevojave të industrisë lidhur me pajtueshmërinë, sigurinë, politikat dhe kontrollin dhe më pas është siguruar që platformat dhe shërbimet e saj “cloud” të mund të jepnin një kornizë të rregullave që është në përputhje me rregullat e industrisë.

Microsoft ka qenë gjithashtu i përfshirë në krijimin e standardeve të reja si ISO/IEC 27018, standardi i parë global për privatësinë e “cloud”, në të cilin ka qenë mbështetësi më i madh i kësaj të fundit.

Konsumatorët e shërbimeve financiare përfitojnë prej këtyre standardeve sepse ato përfshijnë kontrolle të rëndësishme mbi vazhdimësinë e biznesit të këtij shërbimi, ashtu si edhe kërkesa kritike të privatësisë dhe sigurisë që rregulloret presin  prej Microsoft për të mbrojtur të dhënat e klientëve. Mbi këtë, gjigandi teknologjik ka ndërtuar një program të transparencës  dhe të mbrojtjes nga risku që u lejon konsumatorëve të shërbimeve financiare një përqasje  shtesë mbi manaxhimin dhe kontrollin e shërbimit “të resë”.

Me këto kapacitete të kontrollit, sigurisë  dhe privatësisë të  një niveli global Microsoft ka një moto për t’i garantuar institucionet financiare: “Nëse na i besoni neve të dhënat tuaja, ne do të kujdesemi mirë për to.”

I krijuar fillimisht para dy vitesh dhe tani është i disponueshëm për publikun e gjerë, Programi i Përputhjes me Shërbimet Financiare i lejon aktorët e industrisë financiare të ekzaminojnë imtësisht sistemet, shërbimet dhe proceset e teknologjisë “cloud”.

Transparenca është esenciale për një program “të shëndetshëm”  të mbrojtjes nga risku dhe besimi mund të ndërtohet vetëm me një vështrim të duhur ndaj shërbimeve të Microsoft.

Në botë qindra banka lider  ia kanë besuar  tashmë të dhënat e tyre  shërbimeve të  “cloud”.  Jo vetëm për produktivitetin dhe  bashkëpunimin, por edhe për ngarkesën e punës  përfshirë analizat e riskut, modelimet financiare, zhvillimin dhe testimin e softuereve  dhe aplikime të tjera të rëndësishme.