Këtu mund të ndiqni një prezantim të startup-it shqiptar Dentem në ABC Accelerator, Lubjanë.

Dentem është një platformë online që nga njëra anë lejon dentistët për të menaxhuar axhendën e tyre, dosjet e pacientit, automatizimin e  marrëdhënieve me pacientët dhe u japin atyre një përvojë të re emocionuese në Cloud. – Nga ana tjetër i lejon pacientëve për të zbuluar klinika rreth tyre në qoftë se ata duan një dentist të ri ose ata zhvendosen nga qyteti. www.dentem.co

Dentem mori një investim si dhe shumë trajnime për zhvillimin e biznesit, përmirësimin e aplikacionit dhe u njoh me një rrjet të gjerë njerëzish me influencë në ekosistem nga ABC-accelerator dhe ofroi në këmbim 8% aksione të kompanisë. Që nga fundi i dhjetorit kemi filluar shitjet dhe tani ne kemi klientë nga 3 shtetedhe po planifikojmë për të dalë në tregun global në një vit. Partnerët e rinj dhe kontratat  me rishitës janë duke u nënshkruar dhe për më tepër Dentem është pranuar në Bluemix IBM, Facebook FbStart dhe Microsoft Bizspark çka do të ndihmojë në shpërndarje më lehtë.