Çfarë përfitoni nëse paguani tatimin mbi dividentin para datës 20 Gusht?
Përditësuar së fundmi: 08/08/2019

Çfarë përfitoni nëse paguani tatimin mbi dividentin para datës 20 Gusht?

Share
nga Ornela Trupja
Gus 08, 2019

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve ju bën sërish thirrje të gjithë tatimpaguesve për pagesën e tatimit mbi dividentit.

Ata bëjnë me dije se nëse pagesa kryhet para datës 20 gusht 2019, atëherë tatimi mbi dividentin do të jetë në shkallën 8%.

Po kështu, do të aplikohet shkalla tatimore 8% për fitimet e pashpërndara, të realizuara në vitet 2017 e më parë, me kushtin që tatimi të paguhet brenda datës 30 shtator 2019.

Lexo: Si të paguani tatimin mbi dividentin kur biznesi juaj ka status pasiv?

Kujdes! Në rast se nuk zbatohen kushtet e cituara nga tatimet për vitet 2018 e më përpara, tatimpaguesi do të paguajë 15% tatim mbi dividentin.