Banka e Shqipërisë dhe Shoqata e Bankave, në nxitje të kreditimit » Business Magazine Albania – Media Dixhitale dedikuar Sipërmarrjes
Përditësuar së fundmi: 18/11/2019

Banka e Shqipërisë dhe Shoqata e Bankave, në nxitje të kreditimit

Share
nga Admin
Nën 18, 2019
Business Magazine Albania constitutes an online periodical publication of business related articles. It is the first of
lexo me teper >

Pas një tryeze të përbashkët të zhvilluar në maj me bankat tregtare, me temë “Sektori bankar si kontribues i rëndësishëm në zhvillimin ekonomik të vendit”, Banka e Shqipërisë bën të ditur se ka pasur një punë të përbashkët me Shoqatën Shqiptare të Bankave për hartimin e një platforme me objektiva konkretë për rigjallërimin e kreditimit në ekonominë shqiptare në afat të mesëm.

Ndaj sot ka një plan të përbashkët veprimesh që angazhon Bankën e Shqipërisë dhe sistemin bankar për të përmirësuar rregulla dhe iniciativa konkrete, me synim nxitjen e kreditimit si një burim i pazëvendësueshëm për rritjen ekonomike dhe ndërmjetësimin financiar.

Aktualisht në Shqipëri, kreditimi mesatar i sektorit privat nga bankat, (si peshë ndaj Prodhimit të Brendshëm Bruto), është në një nivel më të ulët krahasuar me mesataren e vendeve të Bashkimit Europian. Sipas Bankës së Shqipërisë, pas krizës financiare globale të vitit 2008, kjo tregon për rritjen e rrezikut të veprimtarisë dhe rënien e kërkesës për kredi.

Megjithatë, treguesit financiarë të sektorit bankar dhe të dhënat e vrojtuara sa i përket ngarkesës me borxh të familjeve dhe të ndërmarrjeve, dëshmojnë se potenciali për zgjerimin e kreditimit në tërësi dhe në sektorë të caktuar është i konsiderueshëm. Duke treguar kujdesin e nevojshëm dhe në varësi të ecurisë së kërkesës për kredi, bankat kanë hapësira për të rritur kreditimin me ritme më të shpejta, veçanërisht në monedhën kombëtare dhe në drejtim të sektorëve e subjekteve që kanë qenë më pak të financuar deri tani.

Me qëllim shfrytëzimin e këtij potenciali, është hartuar kjo platformë nëpërmjet së cilës identifikohen disa veprime që ndihmojnë në uljen e rrezikut të kreditimit dhe krijojnë kushte më të mira për rritjen e kreditimit. Platforma prek politikat e kreditimit të bankave, sistemet e pagesave dhe edukimin financiar, por nuk kufizon dhe nuk përjashton ndërmarrjen e veprimeve të tjera mbështetëse. Për realizimin e veprimeve të përfshira në platformë, Sipas BSH, nevojitet përmirësimi i akteve ligjore e nënligjore dhe bashkëpunimi efektiv midis institucioneve publike.

Duke monitoruar në vijimësi ecurinë dhe strukturën e kreditimit, platforma do të rishikohet në mënyrë të rregullt dhe, në varësi të ecurisë së kreditimit, do të pasurohet me elemente të tjera ose do të vlerësohet si e përmbushur.

Platforma parashikon:

  • Zgjerimin e skemave financiare
  • Diversifikimin e kolateralit
  • Zgjerimin e bazës së kreditueshme të Shqipërisë
  • Identifikimin e sektorëve prioritarë për kreditimEvente