Albumi Hajde nShqipni

HAJDE N’SHQIPNI ALBUM 2021 është një paraqitje e materialeve më të mira pjesëmarrëse gjatë konkursit Hajde n’Shqipni (Edicioni 2), të realizuara nga profesionistë dhe amatorë te fushës së fotografisë dhe artit digjital.

Ky album ka për qëllim të promovojë talentet shqiptare në këto fusha dhe nëpërmjet kësaj të promovojë vlerat natyrore, kulturore, njerëzore, tradicionale, artistike etj të Shqipërisë dhe Kosovës.

Shkarko