Samiti i Investimeve për Turizmin për herë të parë në Shqipëri

Samiti i Investimeve për Turizmin për herë të parë në Shqipëri

Nëntor 27, 2018, 08:00 AM - 19:00 PM

Samiti i Investimeve të Shqipërisë për Turizmin është Samiti Zyrtar për sektorin e Turizmit në Shqipëri dhe është vendosur të bëhet konferenca dhe ekspozita vjetore rreth sektorit shqiptar dhe rajonal të investimeve në Udhëtime dhe Turizëm.

Samiti do të mbahet në Tiranë më 27 Nëntor, gjatë një eventi 1 ditor.

Sektori i Turizmit është një industri prej 1.24 miliardë dollarë në Shqipëri dhe ka një rritje të shpejtë me 6.2%, çdo vit. Pritshmëritë janë që kjo industri të kap vlerën e 2.1 miliardë dollarëve deri në vitin 2028, një tregues mjaft i mirë ky për mundësitë e shumta dhe mjedisin favorizues për biznesin.

Diskutimi do të fokusohet në:

  • Qendrat dhe destinacionet më të rëndësishme për t’u vizituar në Shqipëri
  • Infrastruktura e Hoteleve dhe Pasurive të Patundshme
  • Projektet e ardhshme për akomodimin/shtëpitë e pushimit dhe strukturën e udhëtimeve
  • Projektet emocionuese që kërkojnë vëmendje dhe investime globale, Turizëm i Qëndrueshëm në Shqipëri, potenciali i Shqipërisë për Turizmin në Burimet njerëzore në industrinë e turizmit

Samiti është një mundësi ideale:

Për të diskutuar sfidat dhe zhvillimet në sektorin e turizmit
Për të patur diksutime më të thella
Për të realizuar takime personale me Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit të Shqipërisë
Për të takuar ekspertë kombëtar dhe ndërkombëtar
Pë të këmbyer ide dhe biseda stimuluese rreth trendeve më të mëdha që nxisin zhvillimin e sektorit.

Këtu mund të gjeni axhendën e aktivitetit: Agenda

Share