Dixhitalizimi në ndërmarrjet e vogla dhe të mesme » Business Magazine Albania – Media Dixhitale dedikuar Sipërmarrjes

Dixhitalizimi në ndërmarrjet e vogla dhe të mesme

Prill 25, 2019, ora 09:00 - 16:00
Dhoma Kombëtare e Zejtarisë, Blv Bajram Curri

Dhoma Kombëtare e Zejtarisë organizon trajnimin me titull “Dixhitalizimi në ndërmarrjet e vogla dhe të mesme”. Qëllimi i trajnimit është të ofrojë informacione dhe shpjegime rreth proceseve në një kompani dhe se si mund të optimizohen me mjetet e teknologjisë moderne dixhitale. Do të jepen ide të reja dhe drejtime të reja për reflektim, do të zbulohen fusha të reja të ndikimit dhe të përmirësohet efikasiteti i veprimtarive të biznesit.

Eksperti gjerman z. Achim Maisenbacher do të referojë gjatë trajnimit.

Ftohen sipërmarrës, përfaqësues të kompanive që punojnë në fushën e software dhe dixhitalizimit, kompani që janë të interesuara në optimizimin e proceseve në prodhim, të rinj nga sektori IT.

Axhenda:

09:00 – Dhoma Kombëtare e Zejtarisë pret të ftuarit
09:30 – Cilat janë proceset (ekzistuese), përse janë të rëndësishme, Proceset (Digitize -> iPad)
10:30 – Pushim kafe
11:00 – Prezantimi i disa aplikacioneve të Ipad (Konceptet, MagicPlan, MeisterTask, MemoMeister)
13:00 – Dreka
13:45 – Foto të smartphone dhe Kamera 360°
15:00 – Motivimi ipunonjësve (tematika + mjetet) dhe QR Codes – Si / Përse
16:00 – Diskutime, mbyllje e seminarit

Për më shumë informacion klikoni këtu.

Share